Ons Nijmegen. Stad van iedereen.

Marijke Synhaeve - Beeld: Marijke Synhaeve

Dit is ons Nijmegen. Stad van iedereen

In dit coalitieakkoord voor de periode 2022 – 2026 hebben wij de
ambities van onze drie partijen bij elkaar weten te brengen én aan
te vullen met ideeën van Nijmeegse organisaties en het belangrijkst:
zoveel mogelijk Nijmegenaren.

Het resultaat: een ambitieus en breed gedragen verhaal van een
trotse en gastvrije stad die barst van het groen en van de cultuur en
die vooral van iedereen is. Daarom blijven we praten en samenwerken met al die Nijmegenaren die samen met ons de stad nóg mooier,
nóg groener en nóg eerlijker willen maken. Want onze geweldige
stad is nooit ‘af’.
In dit akkoord beschrijven we alle nieuwe plannen die we hebben
voor Nijmegen, bovenop de afspraken en het beleid dat er al ligt.
Want we willen het leven in Nijmegen nog beter maken.
Lees zelf maar.

 • In gesprek met de stad (p. 4).
 • Klimaat en biodiversiteit (p. 8).
 • Energie en warmtetransitie (p. 12).
 • Goed wonen en leven voor iedereen (p. 18).
 • Mobiliteit en bereikbaarheid (p. 26).
 • Binnenstad (p. 30).
 • Cultuur en erfgoed (p. 32).
 • Eerlijke kansen voor iedereen (p. 36).
 • Zorg en welzijn (p. 40).
 • Ondernemerschap en mismatch arbeidsmarkt (p. 44).
 • Financiën (p. 48).
 • Portefeuilleverdeling (p. 58).