Vrij zijn door een sterke rechtsstaat

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Vrij zijn begint bij je veilig voelen. Om jezelf te zijn. Om te gaan en staan waar je wilt. Overal in Nijmegen moet je je ten alle tijden veilig voelen.

Dat begint bij een veilige omgeving. Wij zorgen dat wijkagenten hun handen vrij hebben om de verbinding te maken met de wijk. Zij zijn cruciaal in het voorkomen of vroeg aanpakken van radicalisering, betrokkenheid bij een crimineel netwerk en huiselijk geweld.

Daar waar problemen ontstaan moeten we de krachten bundelen. Bij bijvoorbeeld kindermishandeling, huiselijk geweld, radicalisering en mensenhandel laten we politie en zorgorganisaties de handen ineen slaan.

Het onhoudbare drugsbeleid maakt plaats voor een realistisch alternatief met legale productie. Zo zetten we criminelen een hak en verkleinen we risico’s voor gebruikers.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.