We maken Nijmegen samen duurzaam

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

Je maakt je zorgen om de opwarming van de aarde en wil graag iets doen om dit te verminderen. Alleen de vraag is: hoe? D66 wil verduurzamen gemakkelijker maken. De gemeente geeft advies op maat en aan zonnepanelen en isolering draagt de gemeente flink bij.

We gaan véél meer isoleren. Het besparen van energie is de eenvoudigste stap om de stad zo snel mogelijk te verduurzamen. Bovendien gaan we hiermee op lange termijn ook energiearmoede tegen. We maken middels leningen en subsidies isolatie voor iedereen betaalbaar. Via vergunningverlening verplichten we per direct zonnepanelen op alle nieuwe daken. Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken over het isoleren van huurwoningen.  

Verduurzaming doen inwoners en de gemeente samen. We gaan de komende jaren letterlijk van deur aan deur met om Nijmegenaren te adviseren over het verduurzamen van het eigen huis. In vier jaar willen we 20.000 huizen ‘scannen’ op hoe te verduurzamen.

Ook ondernemers krijgen een uitgestoken hand. Met de meeste energie verbruikende bedrijven in de stad gaan we het gesprek aan: met gratis maatwerkadvies maken we de stap naar verduurzaming zo makkelijk mogelijk. 

Ten slotte verplichten gaan we Nijmegen enorm vergroenen. Zo houden we onze stad koel. Voor 2050 planten we er 100.000 bomen bij, en we zetten het ontstenen van Nijmegen met operatie steenbreek door.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.