Nieuwspagina

05.06.2024

Afgelopen februari lanceerde D66 raadslid Erik Verschuren een wijkspreekuur voor Nijmegenaren. Wegens succes wordt dit verlengd!

24.04.2024

We zoeken twee creatieve en welbespraakte D66'ers die onze fractie komen versterken in de rol van fractievolger. Kom jij onze fractie versterken?

29.03.2024

Op woensdagavond 27 maart stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met de ‘Koers voor de Binnenstad’, het visiedocument waarmee grote stappen worden gezet richting een verblijfsvriendelijk stadscentrum. Het wordt steeds meer de plek in de stad: om te ontmoeten, werken, wonen, winkelen, eten, drinken en feesten voor jong en oud. Deze nieuwe visie vraagt dus om verandering. Daarom levert de auto ruimte in en maken we meer ruimte voor voetgangers en groen.

28.01.2024

Vanaf 21 februari organiseert raadslid Erik Verschuren elke derde woensdag tussen 10:00 en 11:00 een spreekuur over alle thema’s die de raad aangaan. Dit spreekuur wordt georganiseerd in het stadscentrum en Dukenburg.

09.11.2023

Na jaren van zorgen en discussie heeft de gemeente Nijmegen besloten om asfaltcentrale APN aan te kopen én te sluiten. Dit betekent dat per 1 januari 2024 de productie van asfalt in Nijmegen definitief stopt. Al jaren maken de inwoners van Nijmegen-West zich zorgen over de uitstoot van de asfaltcentrale van DuraVermeer. De asfaltcentrale aan de Energieweg in Nijmegen produceert vervuilende lucht die leidt onrust en klachten bij onze inwoners.

08.03.2023

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop we stilstaan bij het feit dat de strijd voor gendergelijkheid nog lang niet gewonnen is.

05.06.2024

Afgelopen februari lanceerde D66 raadslid Erik Verschuren een wijkspreekuur voor Nijmegenaren. Wegens succes wordt dit verlengd!

24.04.2024

We zoeken twee creatieve en welbespraakte D66'ers die onze fractie komen versterken in de rol van fractievolger. Kom jij onze fractie versterken?

29.03.2024

Op woensdagavond 27 maart stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met de ‘Koers voor de Binnenstad’, het visiedocument waarmee grote stappen worden gezet richting een verblijfsvriendelijk stadscentrum. Het wordt steeds meer de plek in de stad: om te ontmoeten, werken, wonen, winkelen, eten, drinken en feesten voor jong en oud. Deze nieuwe visie vraagt dus om verandering. Daarom levert de auto ruimte in en maken we meer ruimte voor voetgangers en groen.

28.01.2024

Vanaf 21 februari organiseert raadslid Erik Verschuren elke derde woensdag tussen 10:00 en 11:00 een spreekuur over alle thema’s die de raad aangaan. Dit spreekuur wordt georganiseerd in het stadscentrum en Dukenburg.

09.11.2023

Na jaren van zorgen en discussie heeft de gemeente Nijmegen besloten om asfaltcentrale APN aan te kopen én te sluiten. Dit betekent dat per 1 januari 2024 de productie van asfalt in Nijmegen definitief stopt. Al jaren maken de inwoners van Nijmegen-West zich zorgen over de uitstoot van de asfaltcentrale van DuraVermeer. De asfaltcentrale aan de Energieweg in Nijmegen produceert vervuilende lucht die leidt onrust en klachten bij onze inwoners.

08.03.2023

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop we stilstaan bij het feit dat de strijd voor gendergelijkheid nog lang niet gewonnen is.

27.02.2023

D66 Nijmegen wil overgewicht bij kinderen en jongeren aanpakken met een 6-puntenplan. Hiermee willen we een leefomgeving creëren waarin gezonde keuzes maken gemakkelijker is.

06.02.2023

Deze week presenteert het college een energiebesparingsplan om tot en met 2030 zoveel mogelijk woningen in Nijmegen te verduurzamen. Een ambitieus plan waarmee Nijmegen een belangrijke stap zet om de ambitie – een energie neutrale stad in 2045 – te realiseren. Ook is er voor het eerst daadwerkelijk gemeentelijk geld beschikbaar gesteld. Tot 2025 wordt er jaarlijks maar liefst €1,7 miljoen gestoken in energiebesparing en isolatie. Een historisch hoog bedrag, maar niet genoeg om ook op de langere

27.12.2022

Op 15 januari 2023 zal de nieuwjaarsborrel van D66 Rijk van Nijmegen plaats vinden van 15.00-18.00 in de Waagh in Nijmegen (Grote Markt 26). Alle leden zijn van harte welkom om te proosten op een succesvol jaar.

09.11.2022

De preventiepil om een Hiv-besmetting te voorkomen is op dit moment slecht toegankelijk. Door wachtlijsten bij de GGD Gelderland Zuid loopt een deel van onze inwoners onnodig meer risico op een besmetting. Dit is zorgwekkend, want juist deze PrEP-zorg is noodzakelijk om het aantal nieuwe Hiv-besmettingen terug te dringen. D66 vindt dat iedereen met een verhoogde kans op een Hiv-besmetting toegang moet hebben tot PrEP-medicatie. De Nijmeegse D66 fractie stelt daarom vragen aan het college om meer

07.11.2022

Steeds meer jongeren roken een e-sigaret – in de volksmond ook wel ‘vapen’ genoemd. D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De laatste jaren heeft D66 zich ingezet om het roken in Nijmegen verder te ontmoedigen. We willen graag dat onze kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien. Het toegenomen gebruik van de e-sigaret onder jongeren brengt die ambitie in gevaar en vraagt daarom om extra aandacht.

31.10.2022

Ondanks het inclusieve imago van Nijmegen blijkt uit onderzoek dat de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap per stadsdeel verschilt. Omdat zichtbaarheid essentieel is voor acceptatie en preventie willen D66, Stadspartij Nijmegen en GroenLinks een regenboogzebrapad in ieder stadsdeel.

27.02.2023

D66 Nijmegen wil overgewicht bij kinderen en jongeren aanpakken met een 6-puntenplan. Hiermee willen we een leefomgeving creëren waarin gezonde keuzes maken gemakkelijker is.

06.02.2023

Deze week presenteert het college een energiebesparingsplan om tot en met 2030 zoveel mogelijk woningen in Nijmegen te verduurzamen. Een ambitieus plan waarmee Nijmegen een belangrijke stap zet om de ambitie – een energie neutrale stad in 2045 – te realiseren. Ook is er voor het eerst daadwerkelijk gemeentelijk geld beschikbaar gesteld. Tot 2025 wordt er jaarlijks maar liefst €1,7 miljoen gestoken in energiebesparing en isolatie. Een historisch hoog bedrag, maar niet genoeg om ook op de langere

27.12.2022

Op 15 januari 2023 zal de nieuwjaarsborrel van D66 Rijk van Nijmegen plaats vinden van 15.00-18.00 in de Waagh in Nijmegen (Grote Markt 26). Alle leden zijn van harte welkom om te proosten op een succesvol jaar.

09.11.2022

De preventiepil om een Hiv-besmetting te voorkomen is op dit moment slecht toegankelijk. Door wachtlijsten bij de GGD Gelderland Zuid loopt een deel van onze inwoners onnodig meer risico op een besmetting. Dit is zorgwekkend, want juist deze PrEP-zorg is noodzakelijk om het aantal nieuwe Hiv-besmettingen terug te dringen. D66 vindt dat iedereen met een verhoogde kans op een Hiv-besmetting toegang moet hebben tot PrEP-medicatie. De Nijmeegse D66 fractie stelt daarom vragen aan het college om meer

07.11.2022

Steeds meer jongeren roken een e-sigaret – in de volksmond ook wel ‘vapen’ genoemd. D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De laatste jaren heeft D66 zich ingezet om het roken in Nijmegen verder te ontmoedigen. We willen graag dat onze kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien. Het toegenomen gebruik van de e-sigaret onder jongeren brengt die ambitie in gevaar en vraagt daarom om extra aandacht.

31.10.2022

Ondanks het inclusieve imago van Nijmegen blijkt uit onderzoek dat de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap per stadsdeel verschilt. Omdat zichtbaarheid essentieel is voor acceptatie en preventie willen D66, Stadspartij Nijmegen en GroenLinks een regenboogzebrapad in ieder stadsdeel.

Toont 12 van 28