Marijke Synheave

Beeld: D66 Nijmegen

Marijke zit sinds 2018 in de Nijmeegse raad, hier houdt ze zich bezig met zorg, welzijn, preventie, burgerparticipatie en democratische vernieuwing.

  • 32 jaar
  • Nijmegen Lent
  • Zij/haar

Marijke heeft zich de afgelopen jaren gericht op het verbeteren van de zorg voor Nijmegenaren die dat nodig hebben. Dat doet ze vanuit haar werk als managing consultant bij Berenschot waar ze gemeenten, zorgaanbieders en ministeries adviseert. Op dit moment verdiept ze zich verder in doen wat bewezen werkt in de jeugdzorg via een PhD aan de University of Strathclyde in Schotland.  Als raadslid was ze initiatiefnemer van het Pleegzorgcompliment en heeft ze gezorgd dat het persoonsgebonden budget toegankelijk blijft voor inwoners die op hun eigen manier zorg willen regelen.

Marijke is een echte specialist als het gaat om burgerparticipatie. In de Nijmeegse raad zet haar advieservaring op dit terrein regelmatig in, onder andere door met een initiatiefvoorstel nieuwe regels in te stellen voor hoe we in Nijmegen participatie regelen: échte zeggenschap, transparant en met duidelijke verwachtingen vooraf.

Marijke woont samen met haar vrouw en kinderen met veel plezier in Nijmegen-Noord. Iedereen die in Nijmegen-Noord woont weet echter dat de voorzieningen niet op peil zijn; naast een supermarkt is er vrijwel niets. Marijke heeft daarom speciale aandacht voor het stadsdeel. De afgelopen jaren vroeg ze herhaaldelijk in voor het uitblijven van voorzieningen in Noord, zo zette ze zich bijvoorbeeld in voor het in stand houden van Deelkring Lent. Ook de komende jaren blijft het stadsdeel scherp op haar radar. Hoog tijd dat de nodige voorzieningen er komen: meer ruimte voor bestaande en nieuwe sportclubs, horeca, een bibliotheek en zo mogelijk een klein theater. Dat wil Marijke met D66 gaan regelen.