Marijke Synhaeve

Beeld: D66 Nijmegen

  • 34 jaar
  • Nijmegen Lent
  • Zij/haar

Marijke is 34 jaar en zit sinds 2018 in de Nijmeegse raad. Daarnaast is ze vier maanden Tweede Kamerlid geweest. Ze is tijdelijk fractievoorzitter en is verantwoordelijk voor de portefeuille financiën.

“In de afgelopen jaren heb ik mij gericht op het verbeteren van de zorg voor Nijmegenaren die dat nodig hebben. Dat heb ik gedaan vanuit mijn werk als senior managing consultant bij Berenschot waar ik onder andere brancheorganisaties, (jeugdzorg)regio’s en ministeries adviseer. Op dit moment verdiep ik mij verder in doen wat bewezen werkt in de jeugdzorg via een PhD aan de University of Strathclyde in Schotland. Als raadslid ben ik initiatiefnemer van het Pleegzorgcompliment, heb ik gezorgd dat het persoonsgebonden budget toegankelijk blijft voor inwoners die op hun eigen manier zorg willen regelen en stond ik mede aan de wieg van de buurtteams.”

De komende periode wil Marijke zich inzetten voor het vergroten van kansengelijkheid en voor het realiseren van de allerbeste (jeugd)zorg. “We gaan bureaucratie in de zorg tegen, verzekeren dat zorggeld ook écht aan zorg wordt besteed en regelen dat jeugdigen zo thuis mogelijk opgroeien. Zo willen we dat steeds meer kinderen in gezinshuizen of pleeggezinnen terecht kunnen. Geen jeugdige meer die van instelling naar instelling wordt verplaatst. Zo krijgt iedereen de zorg die zij nodig heeft en verdient.”