Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De gemeente is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven. Bijvoorbeeld door burgerfora te organiseren en door te zorgen dat inwoners via MijnWijkplan ook kunnen stemmen over ideeën van de gemeente.

We werken samen over grenzen heen. Met onze buurgemeenten, de provincie en met de steden aan de Duitse kant van de grens. Wel moet deze samenwerking democratischer. Op dit moment is er te weinig ruimte voor politieke verschillen.

Ten slotte moet er meer aandacht komen voor de digitale veiligheid van inwoners. Privacy is een basisvoorwaarde.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.