Sophie den Ouden

Beeld: D66 Nijmegen


‘Nijmegen is een stad van iedereen en voor iedereen. Iedereen die een toekomst wil opbouwen in Nijmegen, moet dat ook kunnen.’

  • 24 jaar
  • Nijmegen
  • Zij/haar

Mijn naam is Sophie, ik ben 22 jaar en daarmee het jongste raadslid in Nijmegen. Ik woon in Bottendaal en ben masterstudent International Relations aan de Radboud Universiteit.

Sophie neemt voor het eerst plaats in de raad en is verantwoordelijk voor de portefeuilles wonen, mobiliteit en openbare ruimte. “De komende vier jaar ben ik woordvoerder op de thema’s wonen, mobiliteit en openbare ruimte. Dit zijn belangrijke thema’s in onze stad. Zo is het woningtekort een van de grootste uitdagingen in Nijmegen en dus ook voor ons als raad. Op dit moment zijn er te weinig woningen om iedereen die dat wil een toekomst in Nijmegen te geven. Er is dus nu actie nodig. Laten we de doorstroom bevorderen, de hoogte inbouwen waar dat logisch is en goede afspraken maken met woningcorporaties over de grote opgave die er ligt. Hier ga ik mij voor inzetten.

Bereikbaarheid van de stad

Naast het bijbouwen van woningen en de doorstroom bevorderen, moet onze stad ook goed bereikbaar zijn en blijven. Wat mij betreft gaan we verder experimenteren met deelvervoer, leggen we meer fietsstraten aan, verbeteren we OV-verbindingen én maken we onze binnenstad eindelijk autoluw.

Betrokkenheid van burgers

Dit soort grote veranderingen in onze stad vragen om goede samenspraak met inwoners. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was ontzettend laag. Slechts 54% van de Nijmegenaren is naar de stembus gegaan. We moeten daarom op zoek naar nieuwe manieren om inwoners actief te betrekken bij besluiten die genomen worden in de gemeenteraad. Hier ligt een opgave voor de raad in het kader van duidelijke en eerlijke communicatie. Nijmegen is een stad van iedereen en voor iedereen. We moeten dit samen doen.