Vrije kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Cultuur is in Nijmegen te lang een ondergeschoven kindje geweest. Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis.

Om de positie van makers en culturele instellingen te verbeteren, gaan we flink investeren. We verhogen het budget van € 162,- per inwoner
naar € 180,- per inwoner. Daarmee bouwen we een nieuw cultureel icoon voor de stad. Één toegankelijke plek waar culturele functies samenkomen.

Ook moet er meer ruimte komen voor culturele broedplaatsen en ateliers. Voor (jonge) makers moet het makkelijker worden om subsidie aan te vragen.

Onze cultuur kan zichtbaarder. We stellen meer geld beschikbaar voor het zichtbaar maken van de Nijmeegse geschiedenis.

Ten slotte geven we ook de Nijmeegse nacht- en festivalcultuur een impuls. De drempel voor het organiseren van (kleine) evenementen moet omlaag.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.