Toon van Gent

Beeld: D66 Nijmegen

Toon is sinds 2018 raadslid namens D66 in de Nijmeegse gemeenteraad. Hier houdt hij zich bezig met armoedebestrijding en zet hij zich in voor een sterke Nijmeegse economie.

  • 35 jaar
  • Nijmegen
  • Hij/hem

Er is een tweedeling in onze samenleving ontstaan. Een tweedeling tussen mensen die wel mee kunnen komen in onze maatschappij en mensen die dat niet kunnen, tussen mensen die wel werk hebben en mensen die dat niet hebben, tussen kinderen in de klas die aan alles mee kunnen doen en kinderen die dat niet kunnen vanwege de positie van hun ouders.

En nu ontstaat er een nieuwe tweedeling. In Nijmegen is op dit moment een groot tekort aan woningen. Dit geldt voor starters, (studenten)huurders, zorgwoningen en woningen voor nieuwkomers. Er is een tweedeling aan het ontstaan tussen mensen die de mogelijkheid hebben om een huis te bezitten en mensen die dat niet hebben, dat moet niet mogen. Het tegengaan van deze tweedelingen is voor mij dé reden dat ik mij namens D66 voor Nijmegen inzet.

Gelijke kansen op een goed inkomen

Toon wil de groeiende kloof in kansen in Nijmegen aanpakken. Dat begint bij zorgen dat de basis op orde is. Toon zette zich in voor het tegengaan van laaggeletterdheid en het uitbannen van ‘werkende armoede’. Maar ook wie niet direct goed terecht komt moet nieuwe kansen krijgen. Om dat te bereiken wil Toon de sociale zekerheid in Nijmegen verbeteren. Het sociaal vangnet moet een trampoline worden. Dat betekent mensen persoonlijke begeleiding bieden wanneer het tegenzit, een leven lang kansen bieden om te blijven leren en bijverdienen in de bijstand mogelijk maken. Zo wil Toon de kloof in kansen in Nijmegen verkleinen.

Hernieuwde waardering voor ondernemers

Om te zorgen voor meer kansen voor Nijmegenaren, zet Toon zich in voor meer banen. Reden genoeg om te pleiten voor meer waardering voor ondernemers. Was de houding van het vorige – linkse – college eerder het stadhuis tégen de ondernemers, Toon ging samen met wethouder Monique en fractievolger Mitchell samen met ondernemers aan de slag om de Nijmeegse economie te versterken. Dit leidde de afgelopen jaren tot flinke hulp bij digitalisering voor ondernemers, een ambitieus nieuw investeringsplan voor de binnenstad, een poging tot het uitbreiden van de winkeltijden, verruimde terrassen tijdens coronatijd en de komst van het CITC; een state of the art innovatiecentrum voor computerchips. Alleen al de eerste 3 jaar D66 leverde dat (ondanks corona) 7,5 duizend banen op.