Toon van Gent

Beeld: D66 Nijmegen

‘Het sociaal vangnet moet een trampoline worden’.

  • 37 jaar
  • Nijmegen
  • Hij/hem

Toon is 35 jaar en zit sinds 2018 in de Nijmeegse raad. Naast zijn werk als raadslid is Toon algemeen bestuursadviseur bij de gemeente Wageningen waar hij de andere kant van de medaille bekijkt. Toon is verantwoordelijk voor de portefeuilles stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie; cultuurhistorie en veiligheid.

Tweedeling in de maatschappij

Toon is zich bewust van de tweedeling die in onze samenleving is ontstaan. “Deze tweedeling bestaat tussen mensen die wel mee kunnen komen in onze maatschappij en mensen die dat niet kunnen, tussen mensen die wel werk hebben en mensen die dat niet hebben, tussen kinderen in de klas die aan alles mee kunnen doen en kinderen die dat niet kunnen vanwege de positie van hun ouders of verzorgers.

En nu ontstaat er een nieuwe tweedeling. In Nijmegen is op dit moment een groot tekort aan woningen. Dit geldt voor starters, (studenten)huurders, zorgwoningen en woningen voor nieuwkomers. Er is een tweedeling aan het ontstaand tussen mensen die de mogelijkheid hebben om een huis te bezitten en mensen die dat niet hebben. Dat moet niet mogen. Het tegengaan van deze tweelingen is voor mij dé reden dat ik mij namens D66 voor Nijmegen inzet.”

Sociale zekerheid in Nijmegen verbeteren

Toon wil zich de aankomende jaren inzetten om de groeiende kloof in kansen in Nijmegen aan te pakken. “Dat begint bij zorgen dat de basis op orde is. Zo zette ik mij de vorige periode in voor het tegengaan van laaggeletterdheid en het uitbannen van werkende armoede. Maar ook wie niet direct goed terecht komt moet nieuwe kansen krijgen. Ik wil de sociale zekerheid in Nijmegen verbeteren. Het sociaal vangnet moet een trampoline worden. Dit betekent meer persoonlijke begeleiding bieden wanneer het tegenzit, een leven lang kansen bieden om te blijven leren en bijverdienen in de bijstand mogelijk maken. Zo wil ik de kloof in kansen in Nijmegen verkleinen.”