Michael van Lith

Beeld: D66 Nijmegen

‘De effecten van keuzes die worden gemaakt in de energietransitie zijn voelbaar voor alle Nijmegenaren. Daarom zorg ik dat de sociale aspecten van technische oplossingen niet over het hoofd worden gezien’.

  • 36 jaar
  • Nijmegen
  • Hij/hem

Michael is 35 jaar en woont met zijn vrouw en dochtertje in Nijmegen. In het dagelijks leven werkt Michael als project manager bij ASML waar hij zich bezig houdt met technische vraagstukken van wereldwijde chipfabrikanten. Michael ondersteunt de fractie als fractievolger bij de portefeuilles energie; milieu (luchtkwaliteit) en dierenwelzijn.Wat Michael bijdraagt als fractievolger


Voorheen heb ik in binnen- en buitenland als ingenieur gewerkt in de chemie en vliegtuigbouw. Als fractievolger ga ik mij de komende jaren inzetten op het gebied van energie. Veel van de discussies over bijvoorbeeld de energietransitie zijn technisch van aard en daar wil ik als ingenieur aan bijdragen. Tegelijkertijd zijn de effecten van keuzes die worden gemaakt in de energietransitie voelbaar voor alle Nijmegenaren. Daarom zorg ik dat de sociale aspecten van technische oplossingen niet over het hoofd worden gezien.

Expertise inzetten voor de juiste vragen

Naast de portefeuille energie zal ik aan de slag gaan ter verbetering van de luchtkwaliteit. In mijn vorige rol als ingenieur in de chemische industrie heb ik aan procesveiligheid en emissiereductie gewerkt. Ik wil met deze ervaring het controlerende vermogen van de gemeenteraad vergroten door de juiste vragen te stellen. Goede luchtkwaliteit is een basisbehoefte van ons allen waar ik met plezier aan zal werken.