Maarten Cornelissen

Maarten Cornelissen - Beeld: Geert van de Ven

Maarten is sinds 2023 fractievolger voor D66 Nijmegen. Hij zet zich in voor een aantrekkelijke en groene stad voor iedereen.

  • Den Helder
  • Hij/hem

In 2015 kwam ik voor mijn studie planologie vanuit het Noord-Hollandse Den Oever naar Nijmegen. Na veel open dagen in verschillende steden, vaak veel dichterbij huis, voelde ik me in Nijmegen meteen goed. Het voelde als thuiskomen. En na al die jaren is het ook mijn thuis geworden. Mij krijgen ze hier niet snel meer weg.

Maar in Nijmegen blijven word je als starter niet makkelijk gemaakt. Buiten het tekort aan betaalbare woningen en de onder druk staande bereikbaarheid, biedt Nijmegen onvoldoende passende arbeidsplaatsen. Veel jongeren verlaten de stad omdat ze geen passend werk kunnen vinden. De vele opleidingen in Nijmegen en de lokale arbeidsmarkt sluiten dus niet goed op elkaar aan. Dat is zonde, omdat we zo niet alle talenten in onze stad benutten voor een vitale stedelijke economie. Ik zet me daarom in voor een goed economisch -en arbeidsmarktbeleid.

En er is meer nodig om als stad voor jong en oud aantrekkelijk te blijven. Want het inwonertal en de bijbehorende stedelijke dichtheid van Nijmegen nemen toe. Natuur -en recreatiegebieden, het culturele ecosysteem en het voorzieningenniveau moeten meegroeien met de groei van de stad. Ik zet me in voor het hiervoor actief aanwijzen van nieuwe plekken.

Ik zet me in voor een aantrekkelijk Nijmegen voor jong en oud. Daarvoor zijn een diverse en hoogwaardige arbeidsmarkt, een hoog voorzieningenniveau, een vitaal cultureel ecosysteem en voldoende groene natuur -en recreatie gebieden essentieel.