Nijmegen kiest voor groene, veilige en aantrekkelijke binnenstad!

Op woensdagavond 27 maart stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met de ‘Koers voor de Binnenstad’, het visiedocument waarmee grote stappen worden gezet richting een verblijfsvriendelijk stadscentrum. Het  wordt steeds meer de plek in de stad: om te ontmoeten, werken, wonen, winkelen, eten, drinken en feesten voor jong en oud. Deze nieuwe visie vraagt dus om verandering. Daarom levert de auto ruimte in en maken we meer ruimte voor voetgangers en groen.

D66-raadslid van Hoof: ‘Met deze visie zetten we grote stappen richting een groene, bruisende binnenstad. Nijmegen blijft groeien. We moeten meegaan met de tijd om deze groei te kunnen faciliteren’’.
 
D66 heeft twee voorstellen ingediend om dit stuk verder aan te scherpen. Met het eerste voorstel zorgen we voor meer inzet op meervoudig ruimtegebruik in één gebouw en met het tweede voorstel halen we nieuwe, toffe initiatieven naar de binnenstad. ‘’Ik ben blij dat onze voorstellen zijn aangenomen. Onze binnenstad kan nieuwe initiatieven, zoals een arcadehal, nieuwe (internationale) winkelformules, vernieuwende horeca, een kunstcentrum en andere vormen van beleefcultuur goed gebruiken.  En door meer in te zetten op verticaal ruimtegebruik en functiemenging in één gebouw creëren we meer dynamiek en ruimte in de binnenstad’’, aldus van Hoof.
 
Dat de auto ruimte inlevert betekent niet dat er geen plek meer voor is. We richten onze stad simpelweg anders in. Parkeren voor bewoners en laden & lossen blijft in de binnenstad mogelijk. We realiseren betere stadstransferia met een goede overstap op frequent OV en faciliteren we zo veel mogelijk voor bezoekers aan de randen van het centrum (Keizer Karel, Kelfkensbos, Wedren en de toekomstige Hezelpoort). Andere steden, zoals Groningen, Den Bosch en Leiden, gingen ons al lang geleden voor en Nijmegen kan niet achterblijven. Van Hoof: ‘’Ik ben blij dat we met deze visie concrete stappen in de goede richting zetten. Het autoluw maken van de binnenstad is een middel om het doel – het creëren van een leefbare, veilige en verblijfsvriendelijke binnenstad – te bereiken.’’