Gemeente Nijmegen sluit de vervuilende asfaltcentrale APN

Na jaren van zorgen en discussie heeft de gemeente Nijmegen besloten om asfaltcentrale APN aan te kopen én te sluiten. Dit betekent dat per 1 januari 2024 de productie van asfalt in Nijmegen definitief stopt. Al jaren maken de inwoners van Nijmegen-West zich zorgen over de uitstoot van de asfaltcentrale van DuraVermeer. De asfaltcentrale aan de Energieweg in Nijmegen produceert vervuilende lucht die leidt onrust en klachten bij onze inwoners.

In juni 2021 werd er een aanzienlijke overschrijding van de schadelijke stof PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gemeten bij de asfaltcentrale, waarna de gemeente besloot vaker en meer metingen uit te voeren. In de periode die volgde werden er nog meerdere keren kleine overschrijdingen van schadelijke stoffen vastgesteld, waar de gemeente op handhaafde door dwangsommen op te leggen aan DuraVermeer.
De juridische instrumenten waarmee de gemeente kon handelen om de situatie bij de asfaltcentrale te verbeteren bleken echter zeer beperkt en de terechte onrust bij inwoners van Nijmegen West bleef grotendeels bestaan. Dit bleek onder andere uit de vele gesprekken die wethouder Tobias van Elferen voerde tijdens de vele inwonersavonden en individuele gesprekken. Door de asfaltcentrale nu aan te kopen, hoopt de gemeente die onrust grotendeels weg te nemen. Van Elferen: “Luchtkwaliteit in Nijmegen West heeft voortdurend onze aandacht. Met het sluiten van APN zetten we daarin weer een grote stap.” De gemeente Nijmegen zal de komende jaren verder werken om de luchtkwaliteit in onze stad – en in het bijzonder in Nijmegen West, verder te verbeteren.

“Met de beslissing om de asfaltcentrale over te nemen, toont de gemeente Nijmegen haar vastberadenheid om de regie te behouden en serieus werk te maken van schonere lucht in Nijmegen.” aldus raadslid Léonie Janssen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor D66, omdat deze aankoop de gemeente de mogelijkheid biedt om een weloverwogen keuze te maken voor een nieuwe bestemming van de grond. Wat D66 betreft moet dit een bestemming zijn die past binnen het dichtbevolkte gebied en bijdraagt aan de klimaatdoelen die de stad heeft gesteld. Bovendien voorkomt het de vestiging van een nieuw vervuilend bedrijf in dit gebied.
Op deze manier kunnen we daadwerkelijk verder werken aan een betere luchtkwaliteit en een schone en gezonde leedomgeving voor onze inwoners.

Janssen: “Het sluiten van de vervuilende asfaltcentrale is een belangrijke mijlpaal voor Nijmegen en een positieve stap in de richting van een duurzamere en gezondere toekomst voor onze stad en inwoners. Dit betekent niet alleen het beëindigen van vervuilende praktijken en het zorgen voor schonere lucht, maar ook het stimuleren van groenere alternatieven en het bouwen aan een stad die klaar is voor de toekomst.”