Victor Everhardt: Een dienend bestuurder

Tijdens het online congres op 13 november droeg Anne-Marie Spierings de voorzittershamer van D66 over aan Victor Everhardt. De Amsterdamse wethouder van Financiën en Economische Zaken werd met 54,2 procent van de stemmen gekozen. Everhardt is vereerd met de benoeming en kijkt met Democraat vooruit. Je thuis voelen, luisteren, verbinden en klaarstaan voor de toekomst.

Partijvoorzitter Victor Everhardt. Beeld: Gemeente Amsterdam

tekst Jan Vincent Meertens
Dit stuk verscheen in februari 2022 in Democraat, het ledenblad van D66.

Victor Everhardt is een ervaren bestuurder. Bijna twaalf jaar wethouder in Utrecht en Amsterdam. Per half februari is hij directeur-bestuurder van zowel Platform 31, een netwerkorganisatie voor overheden en de Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), beide in Den Haag. Met zware portefeuilles die sociaal en economisch beleid in zich verenigen. Everhardt’s aanpak laat zich kenmerken door ‘investeren uit de crisis’. “Ik heb als wethouder de financiële crisis in 2010 meegemaakt. De rem waar we toen op zijn gaan staan heeft het herstel enorm vertraagd.”

In Utrecht heeft Everhardt, als wethouder stationsgebied en wethouder zorg, de metamorfose van Hoog Catharijne mogen begeleiden. “Een complex project met niet alleen de economische en infrastructurele ontwikkeling. Door een oplossing voor verslavingszorg, werd de menselijke maat lijdend. Problemen oplossen en tegelijkertijd goede investeringen doen. Dat dat op deze manier gelukt is, daar ben ik erg trots op. Ondernemerschap met een enorm publiek belang, stap voor stap. En het vertrouwen geven aan mensen zodat ze het op de goede manier oppakken. Ik heb de ervaring dat het belangrijk is om in contact te blijven, te informeren hoe het gaat. Kan ik helpen? Dat is mijn stijl. Ik heb met veel verschillende persoonlijkheden gewerkt. Die ervaring helpt, daarmee heb ik mezelf ook beter leren kennen. Daarom vind ik het ook zo leuk om deze rol in de vereniging op te pakken.”

Een welkome vereniging

Everhardt neemt ruime afdelingservaring mee naar het Landelijk Bestuur. “Ik zat in het bestuur van D66 in Utrecht in een tijd dat we een stuk kleiner waren. Qua leden en bemensing in de gemeenteraad. Toen ik echt actief werd hadden we één zetel en dat zijn er drie geworden. Uiteindelijk groeiden we door naar negen. Je hebt elkaar nodig bij het opbouwen van een bloeiend verenigingsleven. Op inhoud. Om elkaar te inspireren, om campagnes te kunnen voeren en om gewoon lol te hebben. De leden moeten zich welkom en thuis voelen. “Er zijn heel veel leden die op verschillende manieren een bijdrage willen leveren. Je hebt een goed idee, je kijkt naar de partij, je bent lid geworden en je wilt je idee delen en verder aanscherpen. Er zijn ook leden die zeggen: ik wil gezellig een keer langskomen om te horen wat ik kan doen. Dat is D-Café. Je laten inspireren door mensen die als spreker zijn uitgenodigd en met andere leden gewoon in het café te staan. Wat missen we dat nu met elkaar…”

Victor Everhardt neemt de voorzittershamer over van Anne-Marie Spierings. - Beeld: Jeroen Mooijman

Een heel mooi akkoord

Hij heeft er alle vertrouwen in dat de partij het juiste momentum heeft om die verbinding te blijven maken. “De dag dat het coalitieakkoord werd gepresenteerd stonden we met onze jasjes aan op het plein om vragen te beantwoorden, om ons enthousiasme te delen. En die spirit, daar heb ik heel veel vertrouwen in. Het akkoord dat er nu ligt is een heel mooi akkoord. Chapeau voor de onderhandelaars. Dat geeft weer een extra boost. Er staan ook gewoon goeie mensen. Laatst ben ik digitaal bij de Algemene Ledenvergaderingen van Friesland en Gelderland aangeschoven. Dan hoor je ook echt het enthousiasme. We willen ervoor gaan. Zelf heb ik een aantal campagnes meegedraaid en vier jaar geleden was het wel anders. Het referendum was geen gemakkelijke boodschap. Maar met deze wind van het coalitieakkoord en de mooie ministersploeg wordt het een goede campagne. We zitten in het hart van het politieke spectrum. Aan de vereniging om klaar te zijn voor de volgende stap. Nog groter worden en onze positie claimen.”

  • Victor Everhardt, partijvoorzitter

Een dienende rol

Everhardt’s rol binnen de vereniging is vooral een dienende rol. “De leden willen ondersteund worden, die hebben ambities, willen mensen spreken. Mijn focus zit op die vereniging. Het is echt een groot goed, die 30.000 leden die we hebben. Dat wil ik verder uitbouwen en zorgen voor een hele stevige basis.”

De rollen zijn helder. In Den Haag, de fracties, de bewindslieden en alle regionale bestuurders en staten- en raadsleden: daar wordt politiek bedreven. De leden denken mee, stemmen voor programma’s, voeren campagne. Het bestuur zorgt voor een goed draaiende vereniging. “Er iedereen bij betrekken en de mogelijkheden geven. Als iemand lid wordt om financieel bij te dragen, maar verder op dat moment geen ambities heeft, dan is dat prima. Veel anderen willen wel iets, zeker op inhoud, dat is vaak een drijfveer. Dan moeten we de drempel verlagen en elkaar vinden. Het instrument luisteren is enorm belangrijk. Het bestuur heeft een dienende rol.”

Victor Everhardt spreekt voor het eerst de leden van D66 toe tijdens het online partijcongres in november 2021. Beeld: Jeroen Mooijman

De toekomst

“We moeten vooruitkijken. Nu hebben we dit momentum. Eerst aan een kabinet meegedaan en daarna gewonnen met een historische uitslag. Wow! Maar wie staat er klaar? Waar zitten die talenten in onze partij? Wie kan er vanuit het land naar Den Haag? Hoe gaan we de problemen van overmorgen oplossen? Politiek is veel dagdagelijks. De vereniging moet vooruitkijken, talenten zien. D66 heeft een mooi strategisch plan (2021-2026 red.) Daar moeten wij mee verder. Handen en voeten geven aan het plan. We moeten weer klaarstaan, lokaal en landelijk. Dat is onze opdracht.”

Menselijkheid tonen

Hij krijgt ook nu weer totale steun van het thuisfront. “Dat is heel belangrijk. Mijn partner Inge en ik zijn al lang bij elkaar. Zij heeft een drukke baan in de ouderenzorg. We hebben drie kinderen. Ze zijn bijna allemaal het huis uit, dus dat geeft ook weer ruimte om mijn aandacht aan het voorzitterschap te geven.” Everhardt weet dat ontspanning heel belangrijk is. “Ik ben een sporter. Het liefst in team verband, ik was voetballer en volleyballer. Nu ben ik gaan hardlopen, op de raarste tijden. In de zomer stap ik op de racefiets, in de winter op de schaats.” Op zijn nachtkastje ligt het boek ‘Onder Buren’ van Julia Zeh. “Dat gaat over een vrouw in coronatijd die in een klein dorp in de buurt van Berlijn komt en in een totaal andere wereld terechtkomt. Het gaat over onze vooroordelen, zwakheden en angsten, maar ook de kracht, die bovenkomt zodra we onze menselijkheid durven tonen.”