Stel eerste hulp bij seksueel geweld veilig

Kamerlid Hanneke van der Werf stelt voor dat het Centrum Seksueel Geweld (CSG) landelijk gefinancierd wordt. Het centrum kan zich daarmee verder ontwikkelen tot centraal toegangspunt naar hulp voor slachtoffers van seksueel geweld. Het voorstel is onderdeel van een initiatiefnota die maandag in de Tweede Kamer wordt besproken. Het CSG staat onder druk door de jaarlijkse toename van het aantal slachtoffers die hulp zoeken en de afhankelijkheid van regionale financiering. Het voorstel van D66 moet leiden tot versterking van de landelijke positie van het centrum. 

11.04.2023

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel om het Centrum Seksueel Geweld (CSG) landelijk te financieren. Het centrum kan zich daarmee verder ontwikkelen tot centraal toegangspunt naar hulp voor slachtoffers van seksueel geweld. Het voorstel is onderdeel van een initiatiefvoorstel van Kamerlid Hanneke van der Werf. Het CSG staat onder druk door de jaarlijkse toename van het aantal slachtoffers die hulp zoeken en de afhankelijkheid van regionale financiering. Het voorstel van D66 leidt tot versterking van de landelijke positie van het centrum.

Bij het CSG hebben zich in 2021 bijna tienduizend slachtoffers van seksueel geweld gemeld. Dat aantal groeide in 2022 door naar ruim vijftienduizend. De verwachting is dat deze druk in de komende jaren alleen maar zal toenemen. De stichting Centrum Seksueel Geweld biedt essentiële hulp aan slachtoffers, maar is ook voor omstanders en professionals een vraagbaak. Hun financiering loopt nu nog grotendeels decentraal via gemeenten. Wegens de onmisbare landelijke functie die CSG de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wil D66 dat zij voortaan structureel vanuit het Rijk gefinancierd worden. Het is een laagdrempelig eerste contactpunt, dat 24/7 telefonisch of via een chatlijn te bereiken is.  

Van der Werf: “Het snel vinden van goede hulp na seksueel geweld is onmisbaar. Dat moeten we als samenleving goed regelen. Ik vind dat voor iedereen duidelijk moet zijn waar en hoe je hulp kunt krijgen als slachtoffer. Door de landelijke positie van het Centrum Seksueel Geweld te versterken, kan de centrale toeleiding naar hulp voor slachtoffers geborgd worden.” 

Grote kans dat jij ook iemand kent die dit heeft meegemaakt

Beeld: D66

Initiatiefnota   

Het voorstel voor versterking van de landelijke positie van het CSG maakt deel uit van de initiatiefnota Let’s talk about seksueel geweld, waarin Van der Werf een overkoepelende aanpak voor seksueel geweld presenteert. In de nota wordt ook gepleit voor betere seksuele vorming op scholen. In reactie op het voorstel van Van der Werf worden de minimale eisen (kerndoelen) voor lessen seksuele voorlichting aangescherpt. Ook pleit D66 in de nota voor versterking van de signaleringsrol van consultatiebureaus. 95 procent van de kinderen van nul tot vier jaar komt daar. Het is voor de kinderen die nog niet naar school gaan dus een belangrijke plek om gezien te worden. We kunnen zorgprofessionals nog beter helpen om seksueel misbruik te herkennen en ze nog beter informeren over welke hulp ze bij vermoedens kunnen inschakelen.

Harde cijfers

De schokkende cijfers van seksueel geweld laten zien dat een brede aanpak van het probleem hard nodig is. In Nederland is één op de acht vrouwen en één op de vijfentwintig mannen in hun leven slachtoffer geweest van seksueel geweld. Bij kinderen tot achttien jaar is één op de drie slachtoffer van seksueel geweld. In tachtig procent van de gevallen kenden slachtoffer en dader elkaar al.