Politiek en publieke organisaties vormen gezamenlijk front tegen agressie en geweld

Maatschappij en politiek slaan de handen ineen tegen agressie en geweld. In een maatschappelijk breed gedragen manifest laten 25 ondertekenaars zien dat de samenleving als één blok achter deze groep zou moeten staan. De deelnemers voelen samen verantwoordelijkheid om ons land veilig te houden en de trend te keren.

Een kleine groep ontevreden onruststokers maakt het voor een steeds grotere groep mensen onmogelijk om hun werk te doen. Het gaat om politieagenten, journalisten, zorgpersoneel, boa’s, advocaten, ov-personeel, docenten, officieren van justitie, brandweermensen, wetenschappers, rechters en politici. Verschillende beroepsgroepen en politieke partijen luiden nu gezamenlijk de noodklok om een daadwerkelijke normverandering te creëren en die ook te handhaven.

Hanneke van der Werf (D66) nam het initiatief voor het manifest. “Ons land draait op mensen die bereid zijn zich dagelijks voor anderen in te zetten. Zij zorgen dat de tram rijdt, bieden eerste hulp bij een ongeval en zorgen voor onafhankelijke journalistiek. Als die mensen door agressie hun werk niet meer willen doen, loopt ons land vast. Het strafrecht alleen is niet genoeg. Dit vraagt om het keren van een fenomeen.”

Het manifest

Ondertekenaars van het manifest stellen dat het hoognodig is dat de stille meerderheid zich luid laat horen tegen de verharding in de samenleving. Ook roepen de ondertekenaars werkgevers op aangifte namens hun medewerkers te doen, als mensen die behoefte hebben. Zo is het geen individueel probleem, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast willen ondertekenaars dat het kabinet een samenwerkingsverband opricht waar werknemers én werkgevers terecht kunnen voor advies, hulp bij aangiften en weerbaarheidstrainingen kunnen krijgen voor alle beroepen met een publieke taak.

Ondertekenaars

Het manifest is ondertekend door de volgende publieke organisaties: De Nederlandse Politiebond (NPB), De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), De Nederlandse BOA Bond, De Nederlandse orde van advocaten (NOvA), FNV Spoor, FNV Streekvervoer, FNV Stadsvervoer, De Algemene Onderwijsbond (AOB) en De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Ook ondertekenen de volgende politieke partijen:  VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, JA21, DENK, SGP, BBB, GOUD en Lid Gündoğan.