Pak seksueel geweld aan en bescherm slachtoffer

Kamerlid Hanneke van der Werf komt met een overkoepelende initiatiefnota die seksueel geweld aanpakt. In Nederland is één op de acht vrouwen en één op de vijfentwintig mannen ooit slachtoffer geweest van verkrachting. Soms leidt het kortstondig tot media-aandacht, maar een doortastende aanpak blijft uit. In de nota staan voorstellen voor preventiemaatregelen, betere slachtofferhulp en adequaat strafrecht.

Van der Werf: “Als het over seksueel geweld gaat, is vaak sprake van schaamte. Slachtoffers kiezen er veelal voor om het voor zichzelf te houden. Dat ze dit in stilte meedragen, heeft grote gevolgen voor de rest van hun leven. De voorstellen uit mijn initiatiefnota kunnen helpen om seksueel geweld tegen te gaan, slachtoffers op een betere manier te helpen en het probleem de erkenning te geven die het verdient.”

Voorstellen

In de eerste plaats zet de nota in op preventiemaatregelen. Van der Werf stelt voor om scholen te helpen om bij seksuele voorlichting breder te kijken dan het biologische aspect van seks. Scholen zijn er vrij in hoe ze dit invullen en dat leidt tot grote verschillen in hoe hiermee wordt omgegaan. Ook ligt de nadruk op meisjes, terwijl onderzoek aantoont dat het betrekken van jongens effectief is in het voorkomen van seksueel geweld.

Het vroeg signaleren van seksueel geweld helpt ergere schade voorkomen. Het consultatiebureau en jeugdartsen kunnen daar een belangrijke rol in nemen. Ook de samenleving als geheel kan bewuster zijn van hoe wijdverspreid dit probleem is. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld al duizenden kappers opgeleid om signalen op te vangen en mensen de weg naar hulp te wijzen. In de initiatiefnota wordt voorgesteld dit voorbeeld te volgen en zo bewustwording in de samenleving te vergroten.

De nota stuurt ook op snellere afhandeling van zedenzaken. Naast de rechtsgang, kan ook zogenoemde herstelbemiddeling veel betekenen. Dit draait om emotioneel herstel van slachtoffers. Het biedt ruimte voor vragen aan de dader, zeker als dit een bekende is, die in een strafzaak niet aan de orde komen. D66 wil dat hier vaker gebruik van wordt gemaakt, omdat het succes ervan zich al bewezen heeft.

Behandeling initiatiefnota

Het is gebruikelijk dat het kabinet reageert op een initiatiefnota. Vervolgens wordt de nota door de Tweede Kamer besproken en kunnen partijen reageren op de voorstellen. Het is nog onduidelijk wanneer deze bespreken plaatsvindt.