Pijnlijke waarheid in onderzoek kinderopvang-
toeslag

17.12.2020

De kinderopvangtoeslagzaak is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat. Het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie en de verhoren onder ede leveren een uiterst pijnlijke conclusie op: op alle terreinen zijn de overheid en de politiek ernstig tekort geschoten. Duizenden ouders zijn hier jarenlang het slachtoffer van geworden, vermalen door een onrechtmatig handelende overheid, waarop zij juist zouden moeten kunnen vertrouwen.

18.01.2021

Schulden van gedupeerde ouders bij de overheid worden kwijtgescholden. Staatssecretaris Van Huffelen maakte deze maatregel bekend. Hiermee voorkomt het kabinet dat ouders die de compensatie krijgen voor het leed direct een groot deel van dit bedrag moeten terugbetalen aan de overheid.

15.01.2021

Duizenden Nederlanders is ongekend onrecht aangedaan door het falen van politiek en bestuur. Dit is hét moment voor een duidelijke streep, een breuk met een jarenlange politiek van wegkijken. Daarom treedt het kabinet af.

23.12.2020

Het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie levert een pijnlijke conclusie op: op alle terreinen zijn de overheid en de politiek ernstig tekort geschoten. Duizenden ouders zijn hier jarenlang het slachtoffer van geworden. Alle gedupeerden krijgen voor 1 mei 30.000 euro met aanvulling bij recht op meer. Er komt ook hulp komt voor kinderen van de gedupeerden. Hun toekomst mag niet nog meer worden geschaad door dit overheidsfalen.

Het eindrapport ‘Ongekend onrecht’ is een pijnlijke waarheid van doorgeslagen jacht op zogenaamde fraude, vooringenomen handelen door de overheid en een continu falen om te handelen op signalen dat er iets gruwelijk mis ging.

“De kinderopvang-toeslagzaak is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat.”

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66

Volgens D66 staan vier zaken centraal:

Compensatie
Boven alles moeten ouders nu zo snel mogelijk worden gecompenseerd. Hen moet recht worden gedaan.

Open voor externe waarschuwingen
Overheidsorganisaties moeten veel meer open staan voor interne en externe waarschuwingen. De verhoren maakten duidelijk dat interne waarschuwingen over verkeerd optreden jarenlang zijn genegeerd en niet tot actie hebben geleid. Niemand binnen de overheid nam echt verantwoordelijkheid. Deze zaak had jaren eerder een halt kunnen worden toegeroepen. Ook de informatiehuishouding van de overheid is een serieus punt van aandacht, omdat deze cruciaal is voor een goede informatievoorziening aan de Tweede Kamer, een fundament onder onze democratie.

De politiek moet naar zichzelf kijken
De politiek moet goed naar zichzelf kijken, ook de Tweede Kamer. De teneur van ‘streng, strenger, strengst’ en wantrouwen tegen mensen moet worden gekeerd. Ook ik heb te lang gedacht dat de CAF11-zaak op zichzelf stond, heb me te lang gebaseerd op het feit dat de Raad van State als hoogste rechter de “alles of niets” benadering steunde.

Vervang het toeslagenstelsel
Het toeslagenstelsel moet worden vervangen, waarbij we beter en vooral minder bureaucratisch inkomensondersteuning aan mensen geven. Het huidige toeslagenstelsel is te complex, te grote bedragen gaan als voorschot naar mensen toe, met alle ellende van terugvorderingen en schulden tot gevolg. Dat is allerminst een excuus voor het onrechtmatig handelen in deze zaak. Het is wel een grote opdracht voor de politiek om hier een einde aan te maken.

Met deze stappen als lessen kunnen we weer werken aan herstel van vertrouwen. Dat is een opdracht voor ons allen.