Wet hersteloperatie toeslagen aangenomen, kindregeling komt er eindelijk aan

Al in de zomer van 2021 werd gesproken over een geldbedrag en begeleiding voor de kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer nam de wet aan waarmee dit geregeld wordt.

Enorme groep, enorme last

70.000 kinderen hebben armoede ervaren, een stressvolle thuissituatie gehad en zijn soms zelfs uit huis geplaatst. Dit is een enorme groep en een enorme last. Het verlies aan jeugd is op geen enkele manier met terugwerkende kracht te repareren. Hun leed erkennen, bijdragen aan een betere toekomst met een breed pakket aan ondersteuning kan wel, inclusief een financieel steuntje in de rug.

Een steuntje in de rug

Het kabinet stelde eerst een andere uitwerking voor, maar onder leiding van D66-Kamerlid Hülya Kat koos de Kamer om het advies van de kinderen en jongeren te volgen.

Afhankelijk van hun leeftijd krijgen getroffen kinderen en jongeren een bedrag tussen de €2.000 en €10.000. Het is bedoeld als een startbedrag voor de kinderen en jongeren om de regie over hun eigen leven op te pakken.

Daarnaast kunnen kinderen en jongeren terecht bij gemeentes voor brede ondersteuning en begeleiding. Met het aannemen van de Wet hersteloperatie toeslagen komt de uitbetaling van het geldbedrag waar kinderen en jongeren al anderhalf jaar op zitten te wachten er nu eindelijk aan. Een steuntje in de rug om weer zonder zorgen hun leven op te kunnen pakken.