Sigrid Kaag over het aftreden van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire

Duizenden Nederlanders is ongekend onrecht aangedaan door het falen van politiek en bestuur. Dit gaat over verwoeste levens, over de pijn en de ellende van heel veel mensen. Wij kunnen en willen niet lichtzinnig over het zware rapport van de onderzoekscommissie heen stappen.

Dit is hét moment voor een duidelijke streep, een breuk met een jarenlange politiek van wegkijken. Daarom treedt het kabinet af.

Sigrid Kaag over het aftreden van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire. Bekijk de video met haar reactie.

Sigrid Kaag - Sigrid Kaag over het aftreden van het kabinet. Beeld: D66

De samenleving moet op dit moeilijke moment kunnen rekenen op de politiek. Daarbij staan voor mij twee dingen centraal. We moeten recht doen aan wat de slachtoffers is overkomen. Daarnaast moeten we de coronacrisis en de economische crisis daadkrachtig blijven aanpakken. Het is niet eenvoudig om aan twee dingen tegelijk recht te doen. Maar dat is wel nodig.

Het is in het belang van alle Nederlanders dat de politiek nu eensgezind en besluitvaardig optreedt. Dat doen we allereerst door de getroffen ouders recht te doen en financieel te compenseren, ook al is het kabinet demissionair. Maar dat doen we ook voor al die andere Nederlanders die nu op de politiek moeten kunnen rekenen in deze tijd van crisis. Voor kwetsbare ouderen die nu bijna aan de beurt zijn voor het vaccin. Voor verpleegkundigen en artsen die ontzettend hard werken. Voor ondernemers die zich staande proberen te houden. Voor kinderen en hun ouders die steun nodig hebben om uit de kansencrisis te komen.

Dit is ook het moment om afstand te nemen van een cultuur van onverdraagzaamheid, bureaucratische wreedheid, discriminatie en kortzichtige bezuinigingen op het functioneren van de staat. Het volstaat niet om achteraf te constateren hoe erg het is geweest. De cultuur van hard, harder, hardst moeten we doorbreken.

Het is tijd voor een nieuwe houding in de politiek. Eén die uitgaat van mensen en menselijke waarden. Een politiek die oog heeft voor de noden van de kleinst mogelijke minderheid: het individu. Een politiek die bij het maken van regels uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En een politiek die het vermogen behoudt te accepteren dat mensen soms ook fouten maken, en die mensen dan niet genadeloos afrekent.

Het ongekende onrecht waar duizenden Nederlanders mee te maken hebben wordt niet weggenomen of uitgegumd. Dat kan ook niet. De politieke daad die wij vandaag stellen is nodig om een begin te maken met het herstel van vertrouwen.

Sigrid Kaag