Geef agenten meer tijd om op straat te zijn

D66 wil het extra geld dat beschikbaar is voor de politie onder andere inzetten op medewerkers die wijkagenten op korte termijn kunnen ontzorgen. Door vergrijzing is er de komende jaren een groot tekort aan politieagenten. Het werk stapelt zich op. 

Van der Werf: “We hebben meer blauw op straat nodig. Het kabinet investeert in het aantrekken van nieuwe agenten. Maar de opleiding daarvan duurt nog jaren. Terwijl we nu extra agenten nodig hebben. Die tijd moeten we overbruggen. Neem daarom tijdelijk meer mensen aan die relatief snel aan de slag kunnen, binnen een aantal maanden al. Door deze medewerkers bijvoorbeeld meldingen, aangiften en administratieve taken op te laten pakken, krijgen wijkagenten snel meer tijd voor hun werk in de wijk.”

Van der Werf: “In de wijk zijn agenten de ogen en oren van de politie. Dat kan een wijkagent alleen doen door in de wijk aan het werk te zijn. Door mensen te kennen, door te praten met bewoners en door meteen in te grijpen wanneer het nodig is. Wijkagenten zitten nu door het vele administratieve werk langer dan hen lief is achter hun bureau.”

Kamerlid Hanneke van der Werf doet dit voorstel deze week bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.