Extra coronasteun voor culturele sector

D66 wil dat het kabinet meer geld beschikbaar stelt voor het steunen van de culturele sector. De steun maakt het voor makers en creatieve ondernemers mogelijk om te blijven investeren in nieuwe producties, programma’s en voorstellingen.

Kamerlid Romke de Jong: “Cultuur is van levensbelang voor onze samenleving. De impact van de coronacrisis op de sector is nog altijd groot. Door de laagdrempelige leningen met een lage rente van Cultuur+Ondernemen kunnen makers en creatieve ondernemers het hoofd boven water houden. Het geeft deze ondernemers het broodnodige perspectief. Daarmee kunnen ze nu en in de toekomst mooie dingen blijven maken.”

Cultuur+ondernemen is het kennisplatform voor ondernemers in de culturele sector. Via het platform kunnen cultuurmakers aansprak maken op aantrekkelijke leningen. Met behulp van deze leningen kunnen zij doorgaan met het ontwikkelen van producties, programma’s en voorstellingen.

Kamerlid Jorien Wuite: “Cultuur inspireert, verbindt en ontroert. Het is heel belangrijk dat cultuurmakers door kunnen blijven gaan met het ontwikkelen van mooie en waardevolle producties en voorstellingen. De leningen zijn daarbij een goede steun in de rug gebleken. Deze moeten daarom beschikbaar blijven.”

De D66-Kamerleden doen dit voorstel tijdens het vervolg van het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over de coronasteunpakketten. Met dit voorstel wordt meer geld gereserveerd voor de Cultuur Opstartlening en de Cultuur Vermogenslening van Cultuur+Ondernemen.