Bij hoge gasprijzen mensen helpen die anders in de kou komen

De stijging van de energierekening raakt iedereen. Maar de armste Nederlanders worden extra hard geraakt. Zij dreigen te moeten kiezen tussen een verwarmd huis en brood op de plank. Dat mag niet gebeuren.

Het kabinet heeft eerder al een voorstel gedaan om de hoge energierekening voor iedereen deels te compenseren. Dat is een belangrijke stap, want dat verlicht de problemen voor veel mensen.

Toch dreigen nog steeds mensen in de knel te komen. Mensen met een inkomen tot iets meer dan het minimumloon zouden nog steeds een forse stijging van de energiekosten krijgen. Als we niks doen, zouden deze mensen komende winter moeten kiezen tussen een verwarmd huis of brood op de plank.

Dat kan niet. Daarom willen wij dat er ook gerichte compensatie komt. Zodat we Nederlanders op en rond de armoedegrens, de mensen die de compensatie het hardst nodig hebben, extra helpen. Zij krijgen ongeveer 250 euro extra.

Op verzoek van ons Kamerlid Alexander Hammelburg gaat Staatssecretaris Vijlbrief (financiën, D66) daarmee aan de slag.

Vaak zijn (sociale) huurwoningen niet goed geïsoleerd. Daardoor is meer energie nodig om het huis te verwarmen. Dat is slecht voor de portemonnee, maar ook voor de gezondheid van mensen. Het is daarom zaak dat deze huizen zo snel mogelijk beter geïsoleerd worden. Daarmee gaat de energierekening omlaag, en wordt het huis comfortabeler.