Arbeidsmigratie nodig om ambities waar te maken

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over arbeidsmigratie. Tijdens het debat heeft Kamerlid Romke de Jong namens D66 gepleit voor pilots met tijdelijke en circulaire arbeidsmigratie uit landen buiten de Europese Unie. We hebben arbeidsmigratie nodig om de grote tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

In vrijwel alle sectoren kampen bedrijven met een tekort aan personeel. In totaal staan er maar liefst 451.000 vacatures open. Dat is een groot probleem. We hebben goede mensen nodig om de woningcrisis op te lossen en de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering. Daarnaast kan arbeidsmigratie helpen om meer grip te krijgen op migratiestromen richting Europa.

Geen taboe op arbeidsmigratie

Voor veel partijen is arbeidsmigratie taboe. Voor D66 niet. Al in 2020 kwam toenmalig Kamerlid Maarten Groothuizen met een plan voor meer en betere arbeidsmigratie. ‘Nederland staat te springen om arbeidskrachten. Onze economische groei staat onder druk. Wij willen ervoor zorgen dat bedrijven en ondernemers goede mensen in dienst kunnen blijven nemen’, zei hij toen. Inmiddels is het aantal vacatures en daarmee de behoefte aan goede vakkrachten alleen maar meer toegenomen.

Voorkomen van tragedies

Door het aanbieden van legale migratieroutes voor arbeidsmigratie kan ook worden voorkomen dat mensen met behulp van gewetenloze mensensmokkelaars naar Europa proberen te komen. Hoewel niet meer dagelijks in het nieuws, stappen mensen nog altijd in gammele bootjes met de belofte van een beter leven. Meer grip op migratie is nodig om deze tragedies te voorkomen.

Zorgen over leefomstandigheden

Arbeidsmigratie werkt alleen als we het goed en netjes regelen. Arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op goede huisvesting en een eerlijk loon. Malafide werkgevers moeten we aanpakken. Daarom wil D66 dat de arbeidsinspectie meer bevoegdheden krijgt om te handhaven. Ook moeten de aanbevelingen van de commissie Roemer (een commissie die onderzoek deed naar de leefomstandigheden van arbeidsmigranten) versneld worden doorgevoerd.