Abortuspil beschikbaar via huisarts

Hoe kunnen we de goede abortuszorg in Nederland nog verder verbeteren? Hoe maken we het beëindigen van een zwangerschap voor vrouwen in noodsituaties toegankelijker? En hoe helpen we mensen zelf vrijer te besluiten in dit soort lastige keuzes? Deze vragen houden ons de laatste weken bezig.

Bij de initiatiefwet over het afschaffen van de verplichte bedenktijd, maar ook bij het steunen van de initiatiefwet die de abortuspil beschikbaar moet maken bij de huisarts.

06.12.2022

Terwijl vrouwenrechten overal in de wereld worden ingeperkt, versterken wij deze juist. Naast dat de verplichte bedenktermijn van vijf dagen verdwijnt, wordt nu ook de abortuspil verkrijgbaar bij de huisarts.

15.03.2022

Een mijlpaal! Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met het beschikbaar stellen van de abortuspil bij de huisarts. Een stap naar betere zorg en meer keuzevrijheid voor vrouwen.

Niemand laten vallen

Voor D66 is het belangrijk dat vrouwen zelf kunnen beslissen. Dat recht is pas iets waard als abortuszorg ook voor iedereen écht toegankelijk is. Onnodige drempels moeten daarom weggenomen worden. De helft van de vrouwen die een abortus overweegt bezoekt eerst de huisarts. “Voor D66 is het belangrijk om de huisarts centraal te zetten in de hele zorg. Juist omdat het zo’n vertrouwde plek is voor mensen”, aldus Tweede Kamerlid Wieke Paulusma.

Zo ook bij het beëindigen van een zwangerschap. Want vaak is daar geen behandeling in het ziekenhuis of de abortuskliniek voor nodig. Regelmatig kan dat via de zogenaamde abortuspil. Maar juist die is nu niet beschikbaar bij de huisarts. Met deze initiatiefwet van PvdA, GroenLinks, VVD en D66 veranderen we dat.

Voordelen van de abortuspil bij de huisarts

  • Vrouwen kunnen terecht bij hun eigen vertrouwde arts, dichtbij huis.
  • Vaak is een abortuskliniek ver weg. In Friesland en Drenthe zijn er geen abortusklinieken. Of vanaf Texel moet je 3 uur reizen.
  • Gevoelsmatig is een abortuskliniek vaak ook ver weg. Bijvoorbeeld door taboes of de angst om herkend te worden. Bij de huisarts is dat risico er niet meer.

Huisartsen vertrouwen geven

De abortuspil is veilig en effectief. De pil kan ingezet worden door huisartsen. Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft dat. En huisartsen zijn hiertoe bereid. Bovendien is de huisarts ook de plek waar je veilig en vertrouwd goed kan spreken over je afweging als je dat wilt. Ook kan de huisarts psychosociale begeleiding bieden en kun je goed met je huisarts bespreken welke anticonceptie het beste bij je past

Steun voor de initiatiefwet

Wieke Paulusma: “Met dit wetsvoorstel breiden we de keuzevrijheid uit als het gaat om de plek waar een zwangerschapsafbreking wordt aangeboden. Hierdoor maken we de zorg voor vrouwen in een noodsituatie door een ongewenste zwangerschap, toegankelijk en bereikbaar. D66 is ervan overtuigd dat het beschikbaar stellen van de abortuspil bij de huisarts ten goede komt aan de abortuszorg voor vrouwen in Nederland.”

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte is mede-indiener van de wet. Komende week verdedigt hij de wet in de Tweede Kamer.