Mijlpaal: verplichte bedenktijd abortus verdwijnt

Vrouwen die een zwangerschap willen beëindigen moeten zelf kunnen bepalen hoe lang zij doen over het nemen van hun beslissing. Daarvoor is geen verplichte bedenktijd nodig. Dat is de kern van de initiatiefwet die D66-fractievoorzitter Jan Paternotte samen met de PvdA, GroenLinks en de VVD de afgelopen weken verdedigde. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt nu voor deze wet.

21.06.2022

Ook de Eerste Kamer stemde in met de wet om de verplichte bedenktijd voor abortus af te schaffen. Dat betekent dat de wet wordt uitgevoerd en vrouwen in de toekomst zelf mogen beslissen hoelang ze willen nadenken over het beëindigen van hun zwangerschap.

Mensen vrij laten zelf te kiezen

“Nu moet een vrouw verplicht 5 dagen nadenken voordat ze een zwangerschap mag afbreken. Dat is onnodig en vaak heel belastend. De vrouw en arts kunnen samen goed bepalen of en hoeveel bedenktijd nodig is. Hoog tijd deze verplichting af te schaffen en in te zetten op een flexibele bedenktermijn. Daarom ben ik blij met de uitslag van deze stemming. Voor vrouwen die in de toekomst voor deze keuze staan. Straks (na behandeling in de Eerste Kamer, red.) zijn zij hopelijk echt vrij zelf hun ‘bedenktijd’ te bepalen”, aldus D66-fractievoorzitter en initiatiefnemer van de wet Jan Paternotte.

Initiatiefwet in de medisch-ethische traditie van D66

Deze initiatiefwet is belangrijk voor onze partij. Altijd zetten wij ons in voor meer keuzevrijheid. Het was D66-minister Els Borst die euthanasie mogelijk maakte. Zij trad in de voetsporen van D66’ers als Elida Tuinstra die in de jaren ’70 en ’80 al voorstellen voorbereide.
Ook dit wetsvoorstel staat in een lange traditie. D66’ers van het eerste uur stonden pal voor het recht op abortus. D66-Kamerlid Anneke Goudsmit stapte zelfs op uit de Tweede Kamer toen de partij in 1974 niet stevig genoeg stond voor dit recht. Daarna veranderde dat. Ook deze initiatiefwet medegeschreven door Pia Dijkstra is zo’n product van meerdere D66’ers.

Wetsvoorstel naar de Eerste Kamer

Jan Paternotte ziet ernaar uit de verdediging van de wet ook in de Eerste Kamer op zich te nemen: “Het debat over medische ethiek laat niemand onberoerd. Logisch, want het gaat over de moeilijkste vragen waar een mens voor kan staan. Daarom goed dat de Tweede Kamer liet zien dat een respectvol debat wél mogelijk is, juist bij dit onderwerp. Ik zie ernaar uit dit debat ook in de Eerste Kamer te voeren.”

De Eerste Kamer spreekt en stemt ook over de wet. Als de Eerste Kamer ermee instemt, wordt de wet uitgevoerd en verdwijnt de verplichte bedenktijd.