D66 tekent Manifest Toegankelijke Politiek

D66 Congres, november 2019 Beeld: Jeroen Mooijman

Mensen met een beperking lopen nog geregeld tegen beperkingen aan als zij mee willen doen in politiek en bestuur. D66 werkt aan een partij waar iedereen mee kan doen. Bestuurslid Shermin Amiri: “Wij zijn altijd op zoek naar knelpunten die we kunnen wegnemen.”

Manifest Toegankelijke Politiek

Het aanjaagteam van bestuurders met een beperking dat is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken schreef onlangs een manifest dat politieke partijen oproept mensen met een beperking te stimuleren politiek actief te worden. D66 heeft dit manifest ondertekend.

Gisteren is er een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit manifest roept op om mensen met een beperking de kans te geven politiek actief te worden. D66-bestuurslid Shermin Amiri: “Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich welkom en gerepresenteerd voelt hebben wij dit manifest medeondertekend. Dit is een ambitie die verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Die nemen wij dan ook graag. Met de actiepunten uit het manifest blijven we dan ook aan de slag.”

Acties die D66 onderneemt

D66 werkt al enige tijd actief aan het wegnemen van mogelijke drempels en het toegankelijk maken van politiek. Zo zet de partij schrijftolken in bij online evenementen, zijn tolken Nederlandse Gebarentaal aanwezig bij landelijke bijeenkomsten en is rolstoeltoegankelijkheid een belangrijk criterium bij het kiezen van locaties. Uitgangspunt is dat ieder lid moet kunnen deelnemen. Ook afdelingen stimuleren we dit zoveel mogelijk te doen. Ook in onze online uitingen is aandacht voor representatie, herkenning en begrijpelijkheid. We ondertitelen al onze video’s.

Het nieuwe mentorprogramma van D66 biedt mensen ook mensen met een beperking de mogelijkheid uitgebreid in gesprek te gaan over eventuele politieke ambities. In dit soort trajecten is meelopen in de partij een belangrijke pijler.