Bescherm onze democratie

Het moedwillig afbreken van onze democratische rechtsstaat mag geen plaats hebben in onze democratie. Daarvoor is de democratie te kwetsbaar. En het is aan ons om haar te beschermen. Juist nu dat zo hard nodig is.

Instrumenten om de grens te bewaken

De rechter kan in Nederland organisaties verbieden die onze democratische rechtsorde ontwrichten. Dat gebeurt soms ook. In diezelfde wet zijn politieke partijen echter expliciet uitgezonderd van deze grond.

Paternotte: “Dat vind ik niet goed. Vooral niet nu de democratie van binnenuit wordt bedreigd door antidemocratische krachten. En ja, dan heb ik zeker ook over Forum voor Democratie. Iedere keer als zij een grens over gaan, spreken velen binnen en buiten de politiek er schande van. En dat is goed. Maar steeds sterker klinkt ook de vraag: wat kunnen we doen om onze democratie te beschermen? Welke instrumenten hebben we om die grens ook daadwerkelijk te bewaken?”

“Democratie is te belangrijk om niet te beschermen”

Jan Paternotte

Hef de uitzonderingspositie van politieke partijen op

Daarom doen wij het voorstel om de uitzonderingspositie van politieke partijen op te heffen. Uiteindelijk vinden wij dat dit in de nieuwe Wet op de Politieke Partijen moet worden vastgelegd. Dat adviseerde de staatscommissie parlementair stelsel ook. Die nieuwe wet laat echter nog zeker anderhalf jaar op zich wachten. Daarom kiezen wij, tot die tijd, voor deze route.

Wij zeggen er heel nadrukkelijk bij: of een partij moet worden aangepakt, is niet aan de politiek. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Het enige dat de politiek moet doen, is het OM instrumenten geven die ze nu nog onvoldoende hebben.