De klimaatcrisis vereist innovatie

We zijn pas echt vrij als we het klimaatprobleem voortvarend aanpakken. Wie dacht dat klimaat ‘geiten-wollen-sokken’ was heeft het mis. De aanpak van de klimaatcrisis is wetenschap, innovatie en vooruitgang. De wereld van morgen redden we met de ontdekkingen van vandaag.

Nederlandse onderzoekers verrassen telkens weer met nieuwe inzichten, innovaties en nieuwe technologie. Deze wetenschappelijke vooruitgangsmachine moeten we versterken. Ook in het belang van de aanpak van de klimaatcrisis.

Daarom verhogen we het vaste budget voor onderzoek. Zo werken we toe naar de Lissabon-doelstelling om 3 procent van ons nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden. Dit geld gaat direct naar hogescholen en universiteiten. Zij kunnen zo meer ruimte voor excellent onderzoek creëren. Samen met instellingen maken we plannen om te voorkomen dat dit leidt tot extra druk op het subsidiesysteem.

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk open wetenschap is. Wetenschappers werken wereldwijd samen en delen kennis zonder betaalmuren. Mede daardoor weten ze in een korte tijd reuzestappen te zetten. Dit geldt natuurlijk ook voor onderzoek naar klimaatverandering. We hebben er allemaal baat bij dat kennis vrij gedeeld wordt en niet gehinderd wordt door commerciële, kortetermijnbelangen. Wij maken van open wetenschap daarom ‘het nieuwe normaal’.

We stimuleren onderzoekers, start-ups en bedrijven om met de maatschappelijke missies zoals de aanpak van klimaatverandering aan de slag te gaan. Dat doen we niet alleen door meerjarig te investeren. Maar bijvoorbeeld ook door bij gebrek aan marktfinanciering als durfinvesteerder in te stappen. Of als klant aanbieders uit te dagen om te vernieuwen.

We kiezen ook de sleuteltechnologieën waar we ons op richten. De technologieën zijn het fundament voor nieuwe toepassingen. Zo leiden doorbraken in fotonica tot efficiëntere zonnepanelen en nieuwe meetsystemen voor de landbouw. Door gericht te investeren, blijven we in de top meedoen.

De energiebronnen van de toekomst bestaan voor Nederland vooral uit zonne- en windenergie, aangevuld met bijvoorbeeld aardwarmte en groen gas. Maar wie weet hebben we de echte game changers nog helemaal niet uitgevonden. Daarom is het belangrijk voortdurend onderzoek te blijven doen naar nieuwe energiebronnen of manieren om energie op te slaan.

We gaan investeren in grootschalige opslag in batterijen door het basisbedrag in de SDE++ voor leveringszekere groene stroom te verhogen. Daarnaast worden energieopslagsystemen vrijgesteld van energiebelasting. Nu wordt tijdelijk opgeslagen energie dubbel belast: bij de batterij en daarna bij de afnemende klant. Hiernaast stimuleren we de inzet van thuisbatterijen met fiscale of andere financiële prikkels. Zo maken we innovaties en investeringen aantrekkelijker.

Maar ook andere innovaties voor het klimaat ondersteunen we concreet. In nieuwe gebouwen komt bijvoorbeeld geen gasketel meer. Nieuwe ketels moeten op z’n minst hybride zijn. We stimuleren innovaties om volwaardige alternatieven voor de cv-ketel te ontwikkelen.