Wij maken werk van missiegedreven innovatie

In deze kabinetsperiode is het D66 gelukt om het innovatiebeleid flink te hervormen. In het nieuwe ‘missiegerichte’ innovatiebeleid staan maatschappelijke uitdagingen centraal en worden de krachten gebundeld. In de komende periode willen we dit beleid handen en voeten geven. We zorgen ervoor dat we een grote stap verder komen in het oplossen van de uitdagende vraagstukken waar we voor staan.

Gericht investeren in innovatie

De Deltawerken worden internationaal als een van de zeven moderne wereldwonderen gezien. De watersnoodramp bracht kennis en kunde bij elkaar. Alleen zo kon een volgende watersnoodramp voorkomen worden. De beperkte pot innovatiegeld is nu versnipperd. Er is een lange lijst aan breed geformuleerde missies. Bij 25 breed geformuleerde innovatiemissies en de daarbij behorende lange lijst sleuteltechnologieën zijn de mogelijkheden geld uit te geven schier eindeloos. Wij zorgen dat er een keuze wordt gemaakt. We nodigen iedereen uit om mee te werken en zorgen voor een goed, snel en transparant proces om de beste voorstellen te honoreren. Zo plukken we ook met zijn allen de vruchten van publieke investeringen.

 • We steken extra geld in onderzoek en innovatie. Zo werken we toe naar de Lissabon-doelstelling om 3 procent van ons nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden, bijvoorbeeld met betrekking tot het klimaat. We moedigen het bedrijfsleven aan om mee te investeren.
 • We stimuleren onderzoekers, start-ups en bedrijven met de maatschappelijke missies aan de slag te gaan. Dat doen we niet alleen door meerjarig te investeren. Maar bijvoorbeeld ook door bij gebrek aan marktfinanciering als durfinvesteerder in te stappen. Of als klant aanbieders uit te dagen om te vernieuwen.
 • We kiezen ook de sleuteltechnologieën waar we ons op richten. De technologieën zijn het fundament voor nieuwe toepassingen. Zo leiden doorbraken in fotonica tot efficiëntere zonnepanelen en nieuwe meetsystemen voor de landbouw. Door gericht te investeren, blijven we in de top meedoen.
 • De keuze voor de missies en sleuteltechnologieën gebeurt door meer onafhankelijke experts een plek aan tafel te geven.
 • Geld voor belastingmaatregelen zoals de innovatiebox komt vooral de grote winstgevende bedrijven ten goede. We gaan dat geld effectiever voor het stimuleren van innovatie inzetten zodat juist het innovatieve mkb, start-ups en scale-ups hiervan profiteren.

Europees en internationaal optrekken

We moeten realistisch zijn in de keuze waar we als Nederland koploper willen zijn en waar we aanhaken op innovaties uit het buitenland en vooral Europa.

 • We doen actief mee in Europese innovatieprogramma’s. We sluiten de Nederlandse missies daarom goed aan op de missies die we in de Europese Unie hebben afgesproken. De belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang krijgen een hoge prioriteit.
 • Als Europa stellen we ons de ambitie concurrerend te zijn met de VS en China op het gebied van nieuwe technologieën, zoals 5G en kwantumtechnologie.
 • We zoeken actief internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie op. We zetten de ambassades in om op de gekozen missies en sleuteltechnologieën internationale partners op te zoeken, waarbij we natuurlijk zorgvuldig rekening houden met spionageactiviteiten en cyberaanvallen.

Extra aandacht voor start-ups en scale-ups

We hebben respect voor mensen die het aandurven om een eigen onderneming te beginnen. Start-ups en scale-ups zitten in een bijzondere situatie. Vanwege de snelle groei die ze doormaken, willen ze flexibel werknemers inzetten en investeringen kunnen doen. D66 wil dat de overheid creatieve ondernemers helpt hun ideeën te realiseren. Zodat ondernemers het aandurven fouten te maken, daarvan leren en door kunnen groeien.

 • We maken investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker. Particulieren moeten verliezen na risicovolle investeringen in jonge bedrijven van hun belasting af kunnen trekken. Dit gebeurt al in het Verenigd Koninkrijk.
 • Start-ups spelen een essentiële rol in innovatieve ecosystemen. Ze dagen de gevestigde bedrijven met nieuwe ideeën en technieken uit. We stimuleren daarom de samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, incubatoren en fieldlabs.
 • We maken het voor start-ups en scale-ups makkelijker om toptalent aan te trekken en te behouden. We maken het aantrekkelijk om loon deels in aandelen en opties uit te betalen. Internationale talenten krijgen de mogelijkheid om in de eerste vier jaar het gespaard pensioen en AOW uit te laten betalen. Voor schaarse talenten versoepelen we de criteria om een werkvergunning te krijgen.
 • We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat met internationale scholen en Engelstalige voorzieningen.
 • We willen ondernemers de vrijheid geven om op kleine schaal nieuwe ideeën te testen. Dat wordt ook wel het sandbox model genoemd. Pas bij opschaling hoeven de bedrijven aan een striktere invulling van de regels te voldoen. Dat geeft de overheid ook de kans om onnodig belemmerende regels op te ruimen.