Corona-steunpakketten voor de cultuursector

De theaters zijn leeg. Tickets voor festivals worden niet meer verkocht. Tentoonstellingen in musea verstoffen. Kunstenaars en makers zitten thuis. De coronacrisis treft de cultuursector hard. Daarom heeft D66 zich vanaf het begin van de uitbraak van de covid-pandemie ingezet voor meer steun voor de culturele sector. Normaal laten we de sector vrij, omdat we geloven dat de politiek zich niet moet mengen in de kunst. Maar nu laten we musea, theaters en makers niet vallen.

Hieronder hebben we de steunpakketten specifiek voor de culturele sector op een rij gezet. Veel organisaties kunnen ook gebruikmaken van algemene steunmaatregelen. Ook verschillende gemeenten hebben extra steunmaatregelen genomen voor lokale musea en theaters. Samen komen alle steunmaatregelen tot nu toe neer op zo’n 2 miljard euro.

21.01.2021

We hopen natuurlijk allemaal dat we deze zomer weer te kunnen genieten van festivals. Daarom komen we met een zogenaamd ‘garantiefonds’ voor cultuur- en sportevenementen en festivals.

Daarnaast komt er nog eens 9 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector in verband met de verlenging van de lockdown.

18.12.2020

De culturele en creatieve sector is nu in zijn geheel gesloten in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. Daarnaast zijn investeringen gedaan die nu moeilijker kunnen worden terugverdiend. Om die reden heeft het kabinet – aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur van 882 miljoen euro – nu 15 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector.

27.10.2020

Voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector, onder andere de vrije theaterproducenten, geldt dat zij nog onvoldoende gebruik kunnen maken van het huidige generieke pakket. Door de aangescherpte maatregelen lopen deze partijen tegen forse extra verliezen aan. Voor hen wordt 40 miljoen euro extra vrijgemaakt. Zo kunnen zij investeren in bestaande en nieuwe producties.

28.08.2020

Er komt een tweede steunpakket van 482 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector. Dit komt bovenop de algemene maatregelen. Naar verwachting komt dat neer op zo’n 700 miljoen extra steun voor de cultuursector.

Dit pakket geldt voor de eerste helft van 2021. Het geld is bedoeld om makers aan het werk te houden. Zodat we ook na deze crisis nog kunnen genieten van kunst en cultuur.

Het grootste deel (300 miljoen) gaat naar makers. Ook is er nu flink extra geld voor gemeenten om culturele instellingen te ondersteunen (150 miljoen).

15.09.2020

Het Fonds Podiumkunsten krijgt deze Prinsjesdag 15 miljoen euro extra. Zij kunnen daarmee theatergezelschappen en muziekgroepen alsnog financieren. Eerder was er niet voldoende subsidie voor het Fonds, waardoor kunstgezelschappen geen subsidie kregen, ondanks dat ze positief waren beoordeeld. Kleine theaters en podia zijn hiermee nu geholpen. Hier treden veel talentvolle theatermakers op, dus zij houden hiermee hun baan. Zeker met de huidige coronamaatregelen zijn deze middelen extra hard nodig.

27.05.2020

Er komt een aanvullend pakket van 300 miljoen euro aan steunmaatregelen. Het grootste deel van het geld gaat naar makers en instellingen. Ook zijn er middelen voor lokale en regionale musea. D66 is blij met dit pakket.

20.05.2020

Veel van de maatregelen van het eerste steunpakket worden verlengd. In het pakket wordt rekening gehouden met seizoensgebonden bedrijven, zoals festivals. Ook voor nieuwe regeling, zoals steun bij vaste lasten, komen culturele ondernemers in aanmerking.

17.03.2020

Een groot deel van de culturele en creatieve sector kon gebruik maken van de algemene steunmaatregelen voor werknemers, zzp’ers en bedrijven (tegemoetkoming kosten, tijdelijke overbrugging voor zelfstandigen en de salarissteun).