D66

Bij de Kadernota wordt van elke fractie verwacht hun visie te delen op de meerjarenbegroting voor de komende tijd. Marjolein Perdok sprak hierbij de volgende woorden.

We gaan het laatste weekend in voor de EU campagne. Wil je nog meer informatie over het gedachtengoed van D66, ons verkiezingsprogramma, of wil je aansluiten om te flyeren? Van harte welkom

Denk mee voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Jazeker, de ideeënvorming begint nu en jij kunt er bij zijn!

Door in bomen te klimmen verwerven kinderen belangrijke levensvaardigheden, zoals durf en doorzettingsvermogen, maar ook gepaste voorzichtigheid. Ook ontdekken ze spelenderwijs bomen, schors, stam, takken en bladeren. Daarom wil D66 dat er meer klimbomen komen.

Op 30 januari is Astrid Karsten benoemd tot buitengewoon fractielid van de gemeenteraad van Amersfoort. Een heugelijk feit en aanwinst voor de fractie van D66 Amersfoort.

Op dinsdag 30 januari heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor de locatie Skaeve Huse vastgesteld. Met deze kaders kan er gestart worden met een zorgvuldig op te stellen woonzorgplan voor deze woonvorm. Amersfoort is weer een stap verder in het worden van een echt inclusieve stad.

Bij de Kadernota wordt van elke fractie verwacht hun visie te delen op de meerjarenbegroting voor de komende tijd. Marjolein Perdok sprak hierbij de volgende woorden.

We gaan het laatste weekend in voor de EU campagne. Wil je nog meer informatie over het gedachtengoed van D66, ons verkiezingsprogramma, of wil je aansluiten om te flyeren? Van harte welkom

Denk mee voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Jazeker, de ideeënvorming begint nu en jij kunt er bij zijn!

Door in bomen te klimmen verwerven kinderen belangrijke levensvaardigheden, zoals durf en doorzettingsvermogen, maar ook gepaste voorzichtigheid. Ook ontdekken ze spelenderwijs bomen, schors, stam, takken en bladeren. Daarom wil D66 dat er meer klimbomen komen.

Op 30 januari is Astrid Karsten benoemd tot buitengewoon fractielid van de gemeenteraad van Amersfoort. Een heugelijk feit en aanwinst voor de fractie van D66 Amersfoort.

Op dinsdag 30 januari heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor de locatie Skaeve Huse vastgesteld. Met deze kaders kan er gestart worden met een zorgvuldig op te stellen woonzorgplan voor deze woonvorm. Amersfoort is weer een stap verder in het worden van een echt inclusieve stad.

Sturen op de openbare ruimte is noodzakelijk en nu nodig. Vandaar dat de fractie van D66 Amersfoort voor de visie Deelomgevingsprogramma Parkeren Deel 1 heeft gestemd. Daarmee is geen nieuw parkeerbeleid vastgesteld, maar is het voor iedereen helder wat de uitgangspunten voor de participatie zijn.

Als partijen in de Amersfoortse gemeenteraad zijn we ons bewust van onze politieke verschillen. We hebben overtuigingen en die dragen we met passie uit. Maar we hebben ook respect voor elkaars opvattingen én we voelen de verantwoordelijkheid om steeds weer op zoek te gaan naar wat ons bindt. Dat zijn we aan onze stad verplicht.

Wanneer: Vrijdag 17 november, 17.00 uur Waar: Restaurant Bombari (Stationsstraat 42 Amersfoort) Onderwerp: Landelijke ontwikkelingen mobiliteit en referendum Parkeerbeleid Amersfoort

Op 22 november mogen Amersfoorters twee keer stemmen. Voor de Tweede Kamer én voor het referendum. Uiteraard gaan we vol enthousiasme deze campagnetijd tegemoet.

Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren. De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd.

Op 22 november 2023 is het referendum over het parkeerbeleid. De vraag is: Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad? Het antwoord van D66 is daarop: ja!

Sturen op de openbare ruimte is noodzakelijk en nu nodig. Vandaar dat de fractie van D66 Amersfoort voor de visie Deelomgevingsprogramma Parkeren Deel 1 heeft gestemd. Daarmee is geen nieuw parkeerbeleid vastgesteld, maar is het voor iedereen helder wat de uitgangspunten voor de participatie zijn.

Als partijen in de Amersfoortse gemeenteraad zijn we ons bewust van onze politieke verschillen. We hebben overtuigingen en die dragen we met passie uit. Maar we hebben ook respect voor elkaars opvattingen én we voelen de verantwoordelijkheid om steeds weer op zoek te gaan naar wat ons bindt. Dat zijn we aan onze stad verplicht.

Wanneer: Vrijdag 17 november, 17.00 uur Waar: Restaurant Bombari (Stationsstraat 42 Amersfoort) Onderwerp: Landelijke ontwikkelingen mobiliteit en referendum Parkeerbeleid Amersfoort

Op 22 november mogen Amersfoorters twee keer stemmen. Voor de Tweede Kamer én voor het referendum. Uiteraard gaan we vol enthousiasme deze campagnetijd tegemoet.

Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren. De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd.

Op 22 november 2023 is het referendum over het parkeerbeleid. De vraag is: Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad? Het antwoord van D66 is daarop: ja!

Hoe we in Amersfoort omgaan met steeds meer woningen, mensen en auto’s is een best ingewikkelde uitdaging. Want onze mogelijkheden hebben grenzen, en daarnaast moeten we ook voorbereid zijn op klimaatveranderingen en deze zoveel mogelijk beperken.

Onze fractievoorzitter Marjolein Perdok reageerde tijdens de Algemene beschouwingen op de Meerjarenbegroting 2024-2027. Een begroting waar wij altijd twee generaties vooruit denken.

Gisteren, 30 oktober, publiceerde het Kenniscentrum Inclusief Samenleven (KIS) een nieuw rapport. Dit kwalitatief onderzoek is gedaan onder gemeenteambtenaren van zes gemeenten, waaronder Amersfoort, waar signalen blijken van institutioneel racisme. En uiteraard: Amersfoort is in shock. Maar sluit je niet juist de ogen als je zou zeggen dat dit ondenkbaar is in onze organisatie? Een pleidooi waarom het goed is dat Amersfoort heeft meegedaan aan dit onderzoek.

Vlak voor het zomerreces informeerde het college de raad over het voornemen om niet te investeren in aandelen Stedin in RIB 2023-073. Op initiatief van D66, CU en GL sprak afgelopen dinsdag de commissie Bestuur hierover. Voor D66 is het een noodzakelijke investering in de energietransitie.

Naast leerplicht ook leerrecht. Een oproep aan (passend) onderwijsprofessionals: denk en praat mee op dinsdag 3 oktober. In Amersfoort kunnen we nu al aan de slag met 'voor ieder kind een plan'.

Vandaag hebben we in de gemeenteraad de aanvraag voor een referendum over het parkeerbeleid besproken. Het voorstel om in de hele stad gefaseerd betaald parkeren in te voeren heeft veel reacties los gemaakt. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen voor het indienen van een inleidend verzoek voor een referendum. Het referendum is een instrument wat binnen onze partij een geschiedenis heeft. We hebben vandaag voor het referendum gestemd, maar dat was geen gemakkelijke keuze. We leggen die

Hoe we in Amersfoort omgaan met steeds meer woningen, mensen en auto’s is een best ingewikkelde uitdaging. Want onze mogelijkheden hebben grenzen, en daarnaast moeten we ook voorbereid zijn op klimaatveranderingen en deze zoveel mogelijk beperken.

Onze fractievoorzitter Marjolein Perdok reageerde tijdens de Algemene beschouwingen op de Meerjarenbegroting 2024-2027. Een begroting waar wij altijd twee generaties vooruit denken.

Gisteren, 30 oktober, publiceerde het Kenniscentrum Inclusief Samenleven (KIS) een nieuw rapport. Dit kwalitatief onderzoek is gedaan onder gemeenteambtenaren van zes gemeenten, waaronder Amersfoort, waar signalen blijken van institutioneel racisme. En uiteraard: Amersfoort is in shock. Maar sluit je niet juist de ogen als je zou zeggen dat dit ondenkbaar is in onze organisatie? Een pleidooi waarom het goed is dat Amersfoort heeft meegedaan aan dit onderzoek.

Vlak voor het zomerreces informeerde het college de raad over het voornemen om niet te investeren in aandelen Stedin in RIB 2023-073. Op initiatief van D66, CU en GL sprak afgelopen dinsdag de commissie Bestuur hierover. Voor D66 is het een noodzakelijke investering in de energietransitie.

Naast leerplicht ook leerrecht. Een oproep aan (passend) onderwijsprofessionals: denk en praat mee op dinsdag 3 oktober. In Amersfoort kunnen we nu al aan de slag met 'voor ieder kind een plan'.

Vandaag hebben we in de gemeenteraad de aanvraag voor een referendum over het parkeerbeleid besproken. Het voorstel om in de hele stad gefaseerd betaald parkeren in te voeren heeft veel reacties los gemaakt. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen voor het indienen van een inleidend verzoek voor een referendum. Het referendum is een instrument wat binnen onze partij een geschiedenis heeft. We hebben vandaag voor het referendum gestemd, maar dat was geen gemakkelijke keuze. We leggen die

Vandaag stond de zienswijze begroting 2024 van de GGDrU op de agenda van de gemeenteraad. In een zienswijze kan een gemeente (en dus ook een gemeenteraad) aangeven hoe ze denken over een begroting, jaarverslag etcetera. Dit is zeer gebruikelijk bij gemeenschappelijke regelingen, zoals die van de GGD. De GGD heeft namelijk een opdracht vanuit 26 gemeentes uit onze provincie. D66 had een tweetal aanvullingen bij de zienswijze dit keer.

Op dinsdag 27 juni stonden de Algemene Beschouwingen op de agenda van de gemeenteraad. Hier besprak onze fractievoorzitter Marjolein Perdok hoe wij naar de Kadernota en de toekomst van Amersfoort kijken.

Parkeren is op dit moment een actueel thema in Amersfoort. De gemeente werkt aan een nieuw parkeerbeleid. We staan daarbij voor een aantal keuzes, zoals: Hoe gaan we om met het parkeren in bestaande wijken? En hoeveel ruimte geven we aan de auto in de nieuwbouwwijken? De echte vragen die voor ons daarbij centraal staan zijn: hoe gaan we om met onze openbare ruimte en wat voor stad willen we zijn?mi

Vandaag boodschappen doen? Iets kopen bij een winkel in de stad? Dat kan nu gewoon! Misschien was het je niet eens opgevallen dat de winkels in Amersfoort vandaag gewoon open waren. Dat waren ze toch al elke zondag? Nee dus! Tot deze maand was het in Amersfoort voor winkeliers nog verboden om hun winkel te openen op enkele feestdagen, waaronder eerste pinksterdag.

Netcongestie. Het woord valt regelmatig in verschillende commissievergaderingen. Niet alleen bij onderwerpen in het kader van de energietransitie, maar ook bij andere onderwerpen. Wat is netcongestie eigenlijk?

Amersfoort en Stichting KPOA hebben er lang naar uitgekeken; een internationale school in Amersfoort. En deze week werd bekend dat deze school dit jaar nog geopend zal worden. D66 is als onderwijspartij blij met deze vorderingen en bekendmakingen. Een aanwinst voor onze stad.

Vandaag stond de zienswijze begroting 2024 van de GGDrU op de agenda van de gemeenteraad. In een zienswijze kan een gemeente (en dus ook een gemeenteraad) aangeven hoe ze denken over een begroting, jaarverslag etcetera. Dit is zeer gebruikelijk bij gemeenschappelijke regelingen, zoals die van de GGD. De GGD heeft namelijk een opdracht vanuit 26 gemeentes uit onze provincie. D66 had een tweetal aanvullingen bij de zienswijze dit keer.

Op dinsdag 27 juni stonden de Algemene Beschouwingen op de agenda van de gemeenteraad. Hier besprak onze fractievoorzitter Marjolein Perdok hoe wij naar de Kadernota en de toekomst van Amersfoort kijken.

Parkeren is op dit moment een actueel thema in Amersfoort. De gemeente werkt aan een nieuw parkeerbeleid. We staan daarbij voor een aantal keuzes, zoals: Hoe gaan we om met het parkeren in bestaande wijken? En hoeveel ruimte geven we aan de auto in de nieuwbouwwijken? De echte vragen die voor ons daarbij centraal staan zijn: hoe gaan we om met onze openbare ruimte en wat voor stad willen we zijn?mi

Vandaag boodschappen doen? Iets kopen bij een winkel in de stad? Dat kan nu gewoon! Misschien was het je niet eens opgevallen dat de winkels in Amersfoort vandaag gewoon open waren. Dat waren ze toch al elke zondag? Nee dus! Tot deze maand was het in Amersfoort voor winkeliers nog verboden om hun winkel te openen op enkele feestdagen, waaronder eerste pinksterdag.

Netcongestie. Het woord valt regelmatig in verschillende commissievergaderingen. Niet alleen bij onderwerpen in het kader van de energietransitie, maar ook bij andere onderwerpen. Wat is netcongestie eigenlijk?

Amersfoort en Stichting KPOA hebben er lang naar uitgekeken; een internationale school in Amersfoort. En deze week werd bekend dat deze school dit jaar nog geopend zal worden. D66 is als onderwijspartij blij met deze vorderingen en bekendmakingen. Een aanwinst voor onze stad.

Toont 24 van 61