Astrid Karsten benoemd tot buitengewoon fractielid

Op 30 januari is Astrid Karsten benoemd tot buitengewoon fractielid van de gemeenteraad van Amersfoort. Een heugelijk feit en aanwinst voor de fractie van D66 Amersfoort.

Griffie - Astrid Karsten wordt benoemd tot buitengewoon fractielid (30 januari 2024) Beeld: Griffie Amersfoort

Astrid Karsten stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op plek 11. Ze woont in Hoogland en werkt als freelance sportcommentator en -journalist. Ze zal in de commissievergaderingen onder andere het woord voeren op de portefeuille sport.

Dirk-Joost van Hamersveld en Nadine de Roode als plaatsvervangend voorzitter en griffier. - Dirk-Joost van Hamersveld en Nadine de Roode als plaatsvervangend voorzitter en griffier. Beeld: Marjolein Perdok

Bijzonder was dat op deze avond Astrid beedigd werd door ons fractielid Dirk-Joost van Hamersveld. Bij afwezigheid van de burgemeester is Dirk-Joost de plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dit was deze avond het geval. Omdat ook de griffier afwezig was, zat Nadine de Roode, plaatsvervangend griffier naast hem.

Stadsdichter Tanja ter Brake wordt gefeliciteerd door Lisa Overmars

Stadsdichter Tanja ter Brake wordt gefeliciteerd door Lisa Overmars Beeld: Griffie Amersfoort

Tanja ter Brake nieuwe Stadsdichter

Ook de nieuwe Stadsdichter kwam langs in de vergadering van de gemeenteraad. Haar eerste gedicht, ook voorgedragen tijdens de verkiezingen van de nieuwe stadsdichter, droeg zij voor. Zij volgt Twan Vet op.

Op de agenda

De gemeenteraad heeft gisteren ook besloten over de kaderstellende notitie Skaeve Huse en de Gelote Burgerraad. Wouter van Schagen schreef een blog over de notitie en Lisa Overmars een blog over de Gelote Burgerraad.