De gezonde en inclusieve stad

Beeld: D66 brandportal

Mensen stimuleren tot een actieve leefstijl en zich in te zetten voor zichzelf, elkaar en voor onze stad. Dat is de uitdaging. D66 vindt preventie daarin heel belangrijk: het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben, moet dit beschikbaar zijn. Daarvoor willen we het integrale beleid op het sociale domein van de afgelopen jaren voortzetten en verder verbeteren. Medewerkers van de gemeente en zorgverleners moeten hulp op maat kunnen bieden, niet gehinderd door de schotten tussen wetten en regels.

D66 wil eenzaamheid tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen. Bijvoorbeeld ontmoetingen tussen ouderen en jongeren. We willen dus meer investeren in sociaal contact en minder in stenen. Ook willen we specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering. In Amersfoort zijn er veel voorzieningen en regelingen, maar deze zijn vaak onvoldoende bekend. De wijkteams en Indebuurt033 hebben hierin een belangrijke rol.

  • Faciliteren samenwerking sportinstanties, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties in de wijk om sport en bewegen toegankelijk te maken voor iedereen.
  • Ambtenaren de vrijheid bieden om maatwerk te leveren aan inwoners die hulp nodig hebben.
  • Middelen beschikbaar blijven stellen voor respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.