Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: D66 Amersfoort

D66 wil dat Amersfoort een stad is voor al haar inwoners. Voor geluk en welzijn hebben mensen een gezonde, groene en veilige leefomgeving nodig. En ook gelijkwaardige kansen door goed onderwijs en een leven lang ontwikkelen. We streven naar duurzame groei en willen ondernemerschap én eigen inzet belonen. Daarom zeggen wij: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

 • Onderwijs, sport en zorg
 • Kinderen moeten naar school kunnen in hun eigen wijk. Dat versterkt de buurt en zorgt voor meer gelijke kansen.
 • Wij geven sportclubs subsidie. We vinden het heel belangrijk dat alle Amersfoorters kunnen sporten, van jong tot oud.
 • Inwoners met schulden die steeds hoger worden helpen we met bemiddeling en zo nodig een traject om de schuld kwijt te schelden.

 • Wonen
 • We willen meer huizen bouwen zodat er voor meer mensen een woning komt. Daarvoor willen we meer hoogbouw in de stad.
 • Door meer huur- en koophuizen te bouwen zorgen we dat mensen kunnen verhuizen naar een woning die past bij hun levensfase. Dat helpt om de wachtlijst voor een sociale huurwoning korter te maken.

 • Bruisende stad
 • D66 steunt verenigingen van amateurkunst, zoals orkesten en koren.
 • We willen festivals en musea behouden om de stad levendig te houden.
 • D66 wil een nieuw cultuurhuis in de binnenstad als vervanging voor Flint en De Lieve Vrouw die dure restauraties nodig hebben.

 • Voorrang voor fietsers en voetgangers
 • In de stad mogen auto’s niet harder rijden dan 30 kilometer per uur. Zo zijn fietsers en voetgangers veilig.
 • We geven voorrang aan fietsers en voetgangers, stoplichten moeten voor hen sneller op groen gaan, vooral als het regent.

 • Groen
 • Bermen worden minder vaak gemaaid. We willen meer bermen met bloemen en kruiden.
 • We planten duizend bomen per jaar.
 • We willen meer groen in de stad. Vanuit je huis moet je ten minste 3 bomen kunnen zien en iedereen heeft een park of plantsoen binnen maximaal 300 meter loopafstand.

 • Tegen discriminatie
 • Wij staan voor een open en inclusieve stad. Discriminatie past daar niet bij. Iedereen is gelijkwaardig.  Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, wat je afkomst is, hoe je eruit ziet en welke godsdienst of levensovertuiging je hebt. 

Lees het volledige programma (pdf)

Of lees onze toelichting hier:
Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. De gemeente moet inwoners bijstaan waar dat nodig is en mogelijkheden geven om te kunnen groeien. Mensen verdienen kansen. Zodat een ieder een plek kan vinden in de maatschappij die past bij zijn of haar potentie. Daarom benadrukken wij het belang van werk, ondernemerschap en de waarde van vrijwilligerswerk.
We willen zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning kunnen bieden in onze mooie stad. Daarom blijven we bouwen. We kiezen daarbij voor inbreiding met aandacht voor leefbaarheid en voor hoogbouw met groen rondom. Wij willen nooit onze gemeentegrenzen sluiten voor mensen die kansen zoeken in Amersfoort. Mensen die vanuit andere regio’s betaalbare woonruimte zoeken in Amersfoort zijn welkom.

Het culturele en sportieve aanbod maakt Amersfoort een bruisende stad. Kunst, cultuur en sport helpt mensen om zichzelf te zijn en zichzelf te ontdekken, en het stimuleert onze economie. Wij willen een rijk aanbod aan sportclubs, sportevents, festivals, musea en amateurkunst behouden. Ook streven we ernaar dat cultuur en sport onderdeel is van iedere fase van het onderwijs.

Wij kiezen voor een gezonde en groene stad. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang. Door een combinatie van meer fietsen, minder auto’s en inzet van elektrische bussen kunnen we de gezondheid vergroten en de luchtkwaliteit verhogen. Wij kiezen voor 30 km per uur als snelheidslimiet voor auto’s. Daarmee maken we Amersfoort veiliger voor jong en oud. Daarnaast wil D66 dat er meer groene verbindingen komen door meer bomen en heggen, door groen op muren en platte daken. Dat versterkt de natuur en draagt bij aan schonere lucht.

Wij staan voor een open en inclusieve stad. Discriminatie past daar niet bij. Daarom zijn we als D66 blij dat Amersfoort een Regenbooggemeente is én dat we een uitgebreide antidiscriminatie-agenda hebben vastgesteld. Toch is dat geen reden om tevreden achterover te leunen. Homohaat, institutioneel racisme en genderongelijkheid zijn nog niet overwonnen. Artikel 1 van de grondwet zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dit vinden we als D66 heel belangrijk. Samen zorgen we dat iedereen zichzelf kan zijn in onze stad.