Wytse Dassen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Amersfoort heeft een aantal grote opgaven: CO2-neutraal worden, iedereen gelijke kansen en het oplossen van het woningtekort. Om deze opgaven in onze stad op te lossen is meer samenwerking nodig tussen inwoners, ondernemers, ambtenaren en het stadsbestuur. Dé voorwaarde voor samenwerking is vertrouwen en daar werk ik elke dag keihard aan.

  • 41 jaar
  • Zutphen
  • Amersfoort
  • Hij/hem

Om vertrouwen terug te krijgen zijn een aantal punten belangrijk:
We werken expliciet. Het is belangrijk om afspraken onderling smart te maken en   goed te documenteren en na te komen. Samenwerking is gebaat bij duidelijkheid. 
De spelregels moeten duidelijk zijn. Hierdoor weet iemand welke rol diegene kan spelen in de samenwerking en wat er gebeurt met zijn of haar inbreng. 
Heb oprechte interesse in elkaar. Om echt samen verder te komen moet je weten wat de ander drijft. 
Als raadslid wil en kan ik dat goede voorbeeld zijn: in de raadszaal, in gesprek met inwoners en in samenwerking met D66-leden. Ik hoop daarmee anderen te inspireren en te motiveren om mee te doen.

Over Wytse

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)
Ik ben heel graag in het Groene Huis bij park Schothorst. Dit is het centrum waar zoveel vrijwilligers werken aan een groener Amersfoort met zoveel passie. Verder is het ook een heel fijn (circulair) gebouw in een prachtige omgeving waar ik echt tot rust kom.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?
Amersfoort is gewoon een geweldige stad om in te wonen met veel voorzieningen, een gezellige historische binnenstad, veel (omliggend) groen, een centrale ligging en goede ov-verbindingen. Amersfoort heeft de kans om uit te groeien tot een stad waarin iedereen dezelfde kansen heeft en waar we zuinig zijn met onze aarde. Dat vraagt wel om investeringen in goede culturele voorzieningen, fijne schoolgebouwen en een gemeentelijke organisatie die inwoners en ondernemers gaat helpen om CO2-neutraal te worden. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?
Uiteraard is het gehele verkiezingsprogramma leidend, maar daarbinnen hebben een aantal zaken mijn speciale aandacht:
Bij beleidswijzigingen en projecten wil ik duidelijke kaders aan de voorkant als het gaat om de manier waarop bewoners mogen participeren.
Ik wil dat Amersfoort in de wijkvervangingen en bij nieuwbouw ook maatregelen meenemen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Ik wil dat we meer tempo maken om huizen en bedrijven van het gas te krijgen. Het gaat mij te langzaam. 
Wat betekent D66 voor jou?
Voor mij telt dat iedereen de vrijheid heeft om te doen wat diegene wil totdat diegene de vrijheid van anderen gaat inperken. Als dat het geval is ga je met elkaar in gesprek om afspraken te maken waarbij we rekening houden met elkaars belangen. Bij D66 kunnen we dit soort gesprekken hebben waarbij iedere mening telt en met respect na elkaar wordt geluisterd. Daarnaast voel ik me gewoon heel erg thuis bij de mensen die actief zijn bij D66.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)
Mijn favoriete boek is ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman, omdat hij heel goed onderbouwd waarom het zo belangrijk is dat we van het goede uitgaan. Dat we vooral in gesprek moeten blijven en dat mensen onderling zoveel mooie dingen voor elkaar kunnen krijgen.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Mijn laatste bezoek aan de Flint was voor een voorstelling van cabaretier René van Meurs. Hij introduceerde de term ‘onmiddelijkheid’: het feit dat we altijd alles meteen willen hebben. Dat zet je tot nadenken en dat is precies wat je verwacht/hoopt van een bezoek aan het theater, museum  of andere cultureel event. Het haalt je even uit de eigen wereld en gaat geïnspireerd weer naar huis.