Nieuwspagina

16.11.2023

Als partijen in de Amersfoortse gemeenteraad zijn we ons bewust van onze politieke verschillen. We hebben overtuigingen en die dragen we met passie uit. Maar we hebben ook respect voor elkaars opvattingen én we voelen de verantwoordelijkheid om steeds weer op zoek te gaan naar wat ons bindt. Dat zijn we aan onze stad verplicht.

09.11.2023

Wanneer: Vrijdag 17 november, 17.00 uur Waar: Restaurant Bombari (Stationsstraat 42 Amersfoort) Onderwerp: Landelijke ontwikkelingen mobiliteit en referendum Parkeerbeleid Amersfoort

04.11.2023

Op 22 november mogen Amersfoorters twee keer stemmen. Voor de Tweede Kamer én voor het referendum. Uiteraard gaan we vol enthousiasme deze campagnetijd tegemoet.

31.10.2023

Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren. De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd.

31.10.2023

Op 22 november 2023 is het referendum over het parkeerbeleid. De vraag is: Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad? Het antwoord van D66 is daarop: ja!

31.10.2023

Hoe we in Amersfoort omgaan met steeds meer woningen, mensen en auto’s is een best ingewikkelde uitdaging. Want onze mogelijkheden hebben grenzen, en daarnaast moeten we ook voorbereid zijn op klimaatveranderingen en deze zoveel mogelijk beperken.

16.11.2023

Als partijen in de Amersfoortse gemeenteraad zijn we ons bewust van onze politieke verschillen. We hebben overtuigingen en die dragen we met passie uit. Maar we hebben ook respect voor elkaars opvattingen én we voelen de verantwoordelijkheid om steeds weer op zoek te gaan naar wat ons bindt. Dat zijn we aan onze stad verplicht.

09.11.2023

Wanneer: Vrijdag 17 november, 17.00 uur Waar: Restaurant Bombari (Stationsstraat 42 Amersfoort) Onderwerp: Landelijke ontwikkelingen mobiliteit en referendum Parkeerbeleid Amersfoort

04.11.2023

Op 22 november mogen Amersfoorters twee keer stemmen. Voor de Tweede Kamer én voor het referendum. Uiteraard gaan we vol enthousiasme deze campagnetijd tegemoet.

31.10.2023

Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren. De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd.

31.10.2023

Op 22 november 2023 is het referendum over het parkeerbeleid. De vraag is: Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad? Het antwoord van D66 is daarop: ja!

31.10.2023

Hoe we in Amersfoort omgaan met steeds meer woningen, mensen en auto’s is een best ingewikkelde uitdaging. Want onze mogelijkheden hebben grenzen, en daarnaast moeten we ook voorbereid zijn op klimaatveranderingen en deze zoveel mogelijk beperken.

31.10.2023

Onze fractievoorzitter Marjolein Perdok reageerde tijdens de Algemene beschouwingen op de Meerjarenbegroting 2024-2027. Een begroting waar wij altijd twee generaties vooruit denken.

31.10.2023

Gisteren, 30 oktober, publiceerde het Kenniscentrum Inclusief Samenleven (KIS) een nieuw rapport. Dit kwalitatief onderzoek is gedaan onder gemeenteambtenaren van zes gemeenten, waaronder Amersfoort, waar signalen blijken van institutioneel racisme. En uiteraard: Amersfoort is in shock. Maar sluit je niet juist de ogen als je zou zeggen dat dit ondenkbaar is in onze organisatie? Een pleidooi waarom het goed is dat Amersfoort heeft meegedaan aan dit onderzoek.

11.09.2023

Vlak voor het zomerreces informeerde het college de raad over het voornemen om niet te investeren in aandelen Stedin in RIB 2023-073. Op initiatief van D66, CU en GL sprak afgelopen dinsdag de commissie Bestuur hierover. Voor D66 is het een noodzakelijke investering in de energietransitie.

06.09.2023

Naast leerplicht ook leerrecht. Een oproep aan (passend) onderwijsprofessionals: denk en praat mee op dinsdag 3 oktober. In Amersfoort kunnen we nu al aan de slag met 'voor ieder kind een plan'.

04.07.2023

Vandaag hebben we in de gemeenteraad de aanvraag voor een referendum over het parkeerbeleid besproken. Het voorstel om in de hele stad gefaseerd betaald parkeren in te voeren heeft veel reacties los gemaakt. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen voor het indienen van een inleidend verzoek voor een referendum. Het referendum is een instrument wat binnen onze partij een geschiedenis heeft. We hebben vandaag voor het referendum gestemd, maar dat was geen gemakkelijke keuze. We leggen die

04.07.2023

Vandaag stond de zienswijze begroting 2024 van de GGDrU op de agenda van de gemeenteraad. In een zienswijze kan een gemeente (en dus ook een gemeenteraad) aangeven hoe ze denken over een begroting, jaarverslag etcetera. Dit is zeer gebruikelijk bij gemeenschappelijke regelingen, zoals die van de GGD. De GGD heeft namelijk een opdracht vanuit 26 gemeentes uit onze provincie. D66 had een tweetal aanvullingen bij de zienswijze dit keer.

31.10.2023

Onze fractievoorzitter Marjolein Perdok reageerde tijdens de Algemene beschouwingen op de Meerjarenbegroting 2024-2027. Een begroting waar wij altijd twee generaties vooruit denken.

31.10.2023

Gisteren, 30 oktober, publiceerde het Kenniscentrum Inclusief Samenleven (KIS) een nieuw rapport. Dit kwalitatief onderzoek is gedaan onder gemeenteambtenaren van zes gemeenten, waaronder Amersfoort, waar signalen blijken van institutioneel racisme. En uiteraard: Amersfoort is in shock. Maar sluit je niet juist de ogen als je zou zeggen dat dit ondenkbaar is in onze organisatie? Een pleidooi waarom het goed is dat Amersfoort heeft meegedaan aan dit onderzoek.

11.09.2023

Vlak voor het zomerreces informeerde het college de raad over het voornemen om niet te investeren in aandelen Stedin in RIB 2023-073. Op initiatief van D66, CU en GL sprak afgelopen dinsdag de commissie Bestuur hierover. Voor D66 is het een noodzakelijke investering in de energietransitie.

06.09.2023

Naast leerplicht ook leerrecht. Een oproep aan (passend) onderwijsprofessionals: denk en praat mee op dinsdag 3 oktober. In Amersfoort kunnen we nu al aan de slag met 'voor ieder kind een plan'.

04.07.2023

Vandaag hebben we in de gemeenteraad de aanvraag voor een referendum over het parkeerbeleid besproken. Het voorstel om in de hele stad gefaseerd betaald parkeren in te voeren heeft veel reacties los gemaakt. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen voor het indienen van een inleidend verzoek voor een referendum. Het referendum is een instrument wat binnen onze partij een geschiedenis heeft. We hebben vandaag voor het referendum gestemd, maar dat was geen gemakkelijke keuze. We leggen die

04.07.2023

Vandaag stond de zienswijze begroting 2024 van de GGDrU op de agenda van de gemeenteraad. In een zienswijze kan een gemeente (en dus ook een gemeenteraad) aangeven hoe ze denken over een begroting, jaarverslag etcetera. Dit is zeer gebruikelijk bij gemeenschappelijke regelingen, zoals die van de GGD. De GGD heeft namelijk een opdracht vanuit 26 gemeentes uit onze provincie. D66 had een tweetal aanvullingen bij de zienswijze dit keer.

Toont 12 van 58