Veiligheid in de buurt

Beeld: D66 Amersfoort

Veiligheid in de buurt krijgt hoge prioriteit. We vinden het belangrijk dat gevoelens van onrust serieus worden genomen, maar weigeren ons te laten leiden door angst. Voor D66 is preventie het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. De gemeente
speelt daarbij een belangrijke rol door te zorgen voor schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns.

D66 is van mening dat veiligheid in de buurt begint door samenwerking van bewoners en wijkagenten. Wij verwelkomen daarom buurtinitiatieven en willen deze steunen.

Wij staan ervoor dat alle inwoners van Amersfoort zich veilig voelen: vrouw, man, kind, autochtoon, allochtoon, LHBTI of wie dan ook. Nooit zullen wij ons neerliggen bij aspecten die bijdragen aan een onveilig klimaat in de stad.

Een toenemend probleem is ‘ondermijning’, wat zich toont in onder andere handel in harddrugs, witwassen en illegaal gokken. Criminelen maken hierbij gebruik van diensten van de bovenwereld, waardoor hun invloed op de samenleving toeneemt. Dit is een veelzijdige en wijdverbreide vorm van criminaliteit.

De gemeente moet haar aanpak daarop aanpassen en criminele netwerken integraal bestrijden. De gemeente moet goed op de hoogte zijn van waar risico’s op witwassen via legitieme ondernemingen zich voordoen. Dat begint bij veel contact op wijkniveau en het uitwisselen van signalen met relevante instanties.

Waar de gemeente en instanties echt in verbinding staan met de ondernemingen, zal ondermijning minder snel voorkomen.

  • Door samenwerking van politie, BOA’s en inwoners zorgen we samen voor een veilig Amersfoort.
  • Wij zetten in op bestrijding van criminele netwerken die zich bezighouden met harddrugs, witwassen en illegaal gokken.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.