Een groene en duurzame stad

Beeld: D66 Amersfoort

Amersfoort duurzaam, daar gaan we voor. We leveren de komende jaren een forse bijdrage aan CO2-reductie en zorgen voor een groene stad voor alle Amersfoorters. Dat draagt bij aan een groter woon, werk- en ontwikkelplezier voor iedereen.

Kinderen leren en ontwikkelen spelenderwijs in groene gebieden. Kennisopbouw maakt de (positieve) impact van lokale duurzame initiatieven inzichtelijk en een gezonde economie verlegt de focus naar sociaal, duurzaam ondernemerschap.

D66 wil dat Amersfoort voorop loopt met oplossingen voor een CO2-neutrale stad. We stimuleren daartoe duurzaam energieverbruik.
Ook willen we bewonersinitiatieven voor
energiecoöperaties per wijk faciliteren.

Het klimaat verandert en het is belangrijk dat we de stad daarop aanpassen. Er zijn nog veel kansen om pleinen, straten en ook de binnenstad groener te maken. Dat creëert schaduwplekken voor recreatie en helpt voor opvang van regenwater en het ontlasten van het riool bij zware regenbuien.

Een ander speerpunt is schone lucht in de stad. Daarom zetten we in op elektrisch (bus-)vervoer.

Afval is voor D66 geen restproduct, maar een potentiele grondstof. Wij willen toe naar een circulaire economie. Om zo min mogelijk beslag te leggen op de aarde hergebruiken we zo veel mogelijk grondstoffen. Het nieuwe stadhuis moet daarin een voorbeeldproject zijn.

  • Minder maaien, meer kruiden- en bloemenbermen.
  • We blijven ongeveer duizend bomen per jaar planten.
  • Meer bekendheid voor duurzaamheidsadvies, zoals door het bestaande 033energie.
  • Momenten van vervanging, renovatie of nieuwbouw optimaal benutten voor de energietransitie, voor meer energie-neutrale gebouwen en woningen.
  • Alle projecten uit de Regionale Energiestrategie (RES) ruimtelijk mogelijk maken.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.