Wonen en leven in een dynamische, groene en veilige stad

Beeld: D66 Amersfoort

Amersfoort is een fijne stad om in te wonen, te werken en te leren, voor inwoners van alle leeftijden. Wij willen dat Amersfoort voor iedereen toegankelijk is. Dat betekent dat er meer woonplek moet komen voor jongeren en starters. Ook willen we de doorstroom in huur- en koophuizen bevorderen.

Bij het realiseren van meer woningen denken we ‘out of the box’, maar binnen de stadsgrenzen. Vroegtijdige participatie van inwoners vinden we heel belangrijk bij bouwprojecten in hun eigen wijk.

Wijken moeten ook een veilige plek zijn voor kinderen om te spelen en voor alle inwoners om te bewegen en ontspannen. Altijd op korte afstand van groen.

Wij staan voor een stad waarin ook kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met een beperking zich vrij kunnen bewegen. Met winkels, parken en andere voorzieningen in de buurt. Initiatieven van bewoners om hun wijk te verbeteren en mee te ontwikkelen geven we de ruimte.

In samenwerking met corporaties zoeken we naar slimme manieren om extra woningen te creëren. We vinden het daarbij van belang dat er sturing komt vanuit de minister van Volkshuisvesting. Het zelf bouwen van huizen is geen kerntaak van de gemeente en zou leiden tot onaanvaardbare financiële risico’s. De gemeente kan de woningbouw wel sturen en leiden.

In de huidige bestuursperiode heeft D66 bereikt dat minimaal 20 procent van nieuwbouwwoningen verplicht beschikbaar is voor middenhuur en 35 procent voor sociale woningbouw. In de komende periode willen we
inzetten op meer huur- en koopwoningen voor mensen met een middeninkomen. Zo bevorderen wij de doorstroom, door het woningaanbod te verruimen en beter te laten aansluiten op de vraag. Meer woningen in de categorie middenhuur zal de wachttijd op een sociale huurwoning verkorten.

Statushouders verdienen een plek om te wonen. Maar dat geldt voor alle wachtenden op een sociale huurwoning. Ook politieagenten en verpleegkundigen staan op deze wachtlijst. Om te voorkomen dat asielzoekerscentra overvol raken geven we beperkt voorrang. Dat is ook nodig om aan de taakstelling te voldoen die de gemeente hiervoor krijgt vanuit de Rijksoverheid. Door meer woningen te bouwen moet Amersfoort een thuis kunnen bieden aan meer mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

  • We willen dat er nog meer gebouwd wordt, zodat ook starters een kans krijgen op de woningmarkt.
  • Bevorder de verhuisketen door te zorgen voor geschikte woningen voor ouderen in de wijk.
  • Behoud van gratis bomen voor inwoners en het stimuleren van vergroening van daken en gevels.
  • We willen verouderde bedrijventerreinen levendig maken door bij herinrichting te koersen op een combinatie van wonen, werken en leren.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

Lees hier wat we de afgelopen vier jaar hebben geregeld en bereikt op het gebied van wonen.