Onze wethouders

Namens D66 Amersfoort zitten er twee wethouders in het college. De Amersfoortse coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren presenteerden vrijdag 1 juli 2022 het coalitieakkoord: Akkoord! 2022-2026

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijkse besluiten. Alle stukken met uitgebreide informatie vindt u terug op de website van de gemeente Amersfoort: https://amersfoort.notubiz.nl/

Onze wethouders zijn: