Alex van Westerlaak

Beeld: Cees Wouda

Onze samenleving staat de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, werken en klimaat. De oplossing voor deze problemen ligt veelal bij de gemeente

  • 36 jaar
  • Utrecht
  • Amersfoort

Het is de gemeente die de woningen moet laten bouwen, het is de gemeente die de lokale ondernemers moet ondersteunen (in het bijzonder in de nasleep van de coronacrisis) en het is de gemeente die de klimaattransitie moet uitvoeren. Waar het op landelijk niveau vooral gaat over abstracte cijfers en koopkrachtplaatjes, kan de lokale politiek hierdoor echt concreet iets betekenen voor de burger en ondernemer. Dit is wat mij motiveert om mij verkiesbaar te stellen als lid van de gemeenteraad voor D66!

Over Alex

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Langs het water van de Eem.


Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Amersfoort is ideaal gepositioneerd in het land om een grote bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de wooncrisis in de komende jaren, zowel lokaal als regionaal.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Meer woningen
Ambitieuzer klimaatbeleid
Betere ondersteuning voor ondernemers

Wat betekent D66 voor jou?

Het redelijk alternatief!