Een leven lang ontwikkelen

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Van de basisschool, het voortgezet onderwijs, MBO tot HBO en universiteit; Amersfoort heeft een breed onderwijsaanbod dat een levenlang ontwikkelen en een gelijkwaardige start voor ieder kind mogelijk maakt. Daar zijn we trots op. Net als op het feit dat Amersfoort zich onderwijsstad van het jaar 2020 mag noemen. D66 wil Amersfoort verderpositioneren als centrum voor leven lang ontwikkelen en wil daarbij de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Daar profiteert uiteindelijk iedere inwoner van.

We investeren in gelijke kansen voor kinderen. Startmomenten en overgangsmomenten zijn daarbij cruciaal. D66 wil dat deze start enovergangsmomenten zo zijn ingericht dat ieder kind op de juiste plek terecht komt, waar hij of zij zijn of haar talenten kan ontwikkelen.

Wij pleiten voor vereenvoudiging van de regierol van de gemeente in de jeugdhulp door langdurige samenwerkingsverbanden in de jeugdhulp aan te gaan. We laten de professionals aan zet. Het kind profiteert als zorgaanbieders elkaar weten te vinden en op elkaar ingespeeld zijn.

 • Streven naar multifunctionele toegankelijke onderwijsgebouwen.
 • Afstudeerders ondersteunen met een stage in Amersfoort.
 • Een duurzame loopbaan heeft een flexibel aanbod nodig.
 • Elk kind de kans om naar de basisschool in de eigen wijk te gaan, door een beperking op de vroeg-inschrijving voor basisscholen.
 • Elke school moet voldoende toegerust zijn om extra aandacht te besteden aan kinderen die dat nodig hebben, zoals met het ABC-programma op de basisschool of huiswerkbegeleiding op het middelbaar onderwijs.
 • Gezinnen waar zowel kind als ouder taalproblemen hebben willen we met naschoolse activiteiten ondersteunen in taalontwikkeling.
 • Investeren in de school als plek voor het signaleren van problematiek en het behandelen van kinderen met een sociale of psychische kwetsbaarheid.
 • Ruimte voor professionals voor structurele afstemming en uitwisseling tussen afdelingen op gebied van sociaal domein.
 • Eén begroting voor het gehele sociaal domein.
 • Meer flexibiliteit in budgetten in de jeugdhulp, zodat kinderen en jongeren tijdige en passende hulp krijgen en de professional de zorg snel kan op- en afschalen.
 • Een betere balans in de administratieve lasten voor verantwoording van de zorg: meer geld naar de zorg en minder naar administratie.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.