De bruisende, ondernemende stad

Beeld: D66 Amersfoort

D66 kiest voor een toekomstbestendige Amersfoortse economie. Samenwerking tussen organisaties zien wij daarin als essentieel. We noemen dit de ‘netwerkeconomie’, waarin deelnemers succesvolle praktijken uitwisselen en partnerschappen aangaan. Opbouw van kennis en kunde zorgt voor een bloeiende economie. Het stimuleert innovatie en
ondernemerschap en geeft talent de kans.

Wij zien cultuur als een van de pijlers van de economie en willen een levendige binnenstad met festivals en een rijk cultureel aanbod behouden. Theater- en poppodia, muziekles,
musea, festivals en orkesten: het rijke culturele aanbod van Amersfoort is een van de bouwstenen van onze stad. Om cultuur verder te verankeren in de Amersfoortse gemeenschap, is het stimuleren en steunen van cultureel ondernemerschap voor ons belangrijk.

D66 vindt het belangrijk dat ondernemers volop kansen krijgen in Amersfoort. We willen dat huidige én startende lokale voorzieningen
(retailers en horeca) zoveel als mogelijk behouden blijven. Daarnaast hebben we in het bijzonder aandacht voor sociale ondernemingen, voor beginnende ondernemers en voor start-ups en scale-ups. Ook wil D66 het zelfstandig ondernemerschap hoog op de gemeentelijke agenda zetten.

Duurzaamheid zien we als economische kans. We denken dan aan de energietransitie, het verder ontwikkelen van de circulaire economie in Amersfoort en de herinrichting van verouderde bedrijventerreinen zoals De Isselt en de Hoef. Verouderde kantoorpanden willen we ombouwen naar woningen.

Om duurzaam ondernemerschap te stimuleren stelt D66 fiscale vergroening voor. Op die manier krijgen groene en sociale ondernemers een aantoonbaar voordeel als het gaat om lokale belastingen en heffingen.

– Het beschikbaar stellen van geschikte locaties voor startups, scale-ups en sociale ondernemers.
– Een creatievere invulling van bedrijventerreinen, vermengd met groen en wonen.
– Meer ruimte om leegstaande winkels in de aanloopstraten naar het centrum om te bouwen tot woningen.
– Een breed festivalaanbod behouden.
– Amateurkunst blijven steunen.
– Een nieuw cultuurhuis in de binnenstad als vervanging voor Flint en De Lieve Vrouw.
– Het realiseren van een expositieruimte bij het collectiecentrum in Vathorst waar rijkscollecties van o.a. het Rijksmuseum zijn opgeslagen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.