Programmacommissie

De programmacommissie heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 (GR2022) opgesteld. De commissie is in september 2020 gestart na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering. De leden van de programmacommissie zijn Akke Albada (voorzitter), Kisten Mik, Rachel Poldermans, Mariska Denayere, Laura Kox en Simone Melis.

Werkgroepen verkiezingsprogramma

Op de volgende deelgebieden hebben werkgroepen na uitvoerige discussies teksten opgesteld over waar we voor staan en waar we naar toe willen werken als D66 Amersfoort.

 • Jeugdhulp en onderwijs
 • Kirsten Mik
 • Laura Kox
 • Rachel Poldermans
 • Nicole Huttenhuis

  Ruimtelijke ontwikkeling
 • Martijn Oldenhave
 • Chris Mooiweer
 • Simone Melis

  Economie
 • Simone Melis
 • Niels Haverkort
 • Bart Huydts

  Democratisering en participatie
 • Laura Kox
 • Kirsten Mik

  Leven lang leren
 • Rachel Poldermans
 • Laura Kox

  Duurzaamheid
 • Wytse Dassen
 • Chris Mooiweer

  WMO en zorg
 • Akke Albada
 • Carly Banas

  Cultuur
 • Tyas Bijlholt
 • Bart Huydts

  Sport
 • Marjolein Perdok
 • Daïm Boscart
 • Peter Sigger
 • Rachel Poldermans
 • Albert Jan Thomassen

  Financiën
 • Rajesh Balgobind
 • Inge van Dorsser
 • Akke Albada

  Redactie verkiezingsprogramma
 • Mariska Denayere
 • Astrid Karsten
 • Akke Albada