Richtingwijzers Beeld: D66 Amersfoort

Vóór een referendum, maar géén gemakkelijke keuze

Vandaag hebben we in de gemeenteraad de aanvraag voor een referendum over het parkeerbeleid besproken. Het voorstel om in de hele stad gefaseerd betaald parkeren in te voeren heeft veel reacties los gemaakt. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen voor het indienen van een inleidend verzoek voor een referendum; een instrument met een geschiedenis binnen onze partij. We hebben vandaag vóór het referendum gestemd, maar dat was géén gemakkelijke keuze. We leggen die keuze graag uit aan onze leden en kiezers. 

Beste democraten,

Vandaag hebben we in de gemeenteraad de aanvraag voor een referendum over het parkeerbeleid besproken. Het voorstel om in de hele stad gefaseerd betaald parkeren in te voeren heeft veel reacties los gemaakt. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen voor het indienen van een inleidend verzoek voor een referendum. Het referendum is een instrument wat binnen onze partij een geschiedenis heeft. We hebben vandaag voor het referendum gestemd, maar dat was geen gemakkelijke keuze. We leggen die keuze graag uit aan onze leden en kiezers. 

Niet passend

D66 wil een leefbaar Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Leefbare wijken met ruimte voor groen, spelen, fietsen en wandelen. Wijken waar geen hittestress is en het water goed weg kan na een harde regenbui. De openbare ruimte is echter schaars en door de groei van onze stad zal die schaarste alleen maar verder toenemen. We moeten keuzes maken. De auto neemt nu te veel ruimte in. Ruimte die we liever zouden besteden aan ruimte voor voetgangers en fietsers, groen, spelen of ontmoeting. D66 wil graag die verandering in gang zetten. Daarvoor is het nodig dat we kunnen sturen op het gebruik van de openbare ruimte. Het parkeerbeleid is daarbij een belangrijke ‘knop’ om aan te draaien. Een knop die we niet alleen nodig hebben voor de mobiliteitstransitie, maar ook voor het bouwen van woningen. De fractie van D66 Amersfoort is van mening dat in dit geval een referendum niet passend is. Het parkeerbeleid is een onderdeel van een grotere visie op het gebruik van de openbare ruimte en gaat in de kern over: wat voor stad willen we zijn en worden? 
 
Nu kunt u zeggen, mogen daar de inwoners niet over meepraten? Natuurlijk wel, maar we moeten daarbij ook meenemen dat we het niet alleen doen voor de inwoners nu, maar ook voor de komende generaties. En zij kunnen niet hun stem uitbrengen bij het referendum. Daarnaast zijn wij bang dat het grotere verhaal over het gebruik van openbare ruimte onvoldoende te vatten is in één simpele vraag die we voorleggen aan de inwoners. Daarom waren en zijn we wél voor een intensief participatietraject in de wijken bij het opstellen van Deel 2 van het Deelomgevingsprogramma. We merken dat veel vragen gaan over de praktische zaken. Juist daar is in deel 2 alle ruimte voor. Nu er toch een referendum komt, willen we aandacht vragen voor het grotere plaatje. Met die reden hebben we vandaag samen met andere partijen deze motie ingediend.

Toch voor

Uiteindelijk hebben we als fractie toch voor het referendum gestemd. We zien in de verordening geen goede reden om tegen te stemmen en we zijn van mening dat we dan niet anders kunnen dan voor het referendum stemmen. De komende maanden zullen we offline en online duidelijk maken waarom wij groot voorstander zijn van het voorgestelde parkeerbeleid en actief het gesprek opzoeken in de wijken. Daarbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken! De uitkomsten van die gesprekken kunnen wij meenemen bij de verdere uitwerking van dit beleid. Want dát we moeten sturen, met o.a. het parkeerbeleid, op het gebruik van openbare ruimte is en blijft voor ons staan. Wilt u alvast meer lezen over onze visie? Lees dan de blog op onze website

Kadernota

Gelukkig gebeurt er meer in de stad dan debatten over parkeren! Naast het referendum hebben we nog heel veel andere belangrijke besluiten genomen vandaag. Onder andere over de Kadernota 2024 waarmee we kaders stellen voor de nieuwe begroting. Daarmee bepalen we als de raad de richting voor het college. We zijn blij met de richting en ambities van dit groene college. Vorige week in de algemene beschouwingen heeft onze fractievoorzitter Marjolein Perdok daar al over gesproken. Lees hier haar bijdrage.