Sturen op de openbare ruimte is noodzakelijk en (nu) nodig

Sturen op de openbare ruimte is noodzakelijk en nu nodig. Vandaar dat de fractie van D66 Amersfoort voor de visie Deelomgevingsprogramma Parkeren Deel 1 heeft gestemd. Daarmee is geen nieuw parkeerbeleid vastgesteld, maar is het voor iedereen helder wat de uitgangspunten voor de participatie zijn. Kirsten Mik sprak de volgende woorden:

Voorzitter

We spreken vandaag over het parkeerbeleid en de uitslag van het referendum. Ik zal het niet ontkennen: de uitslag was een teleurstelling voor ons, maar de aandacht voor het onderwerp heeft ons ook veel gebracht.

Veel gesprekken en nóg meer duidelijkheid over de zorgen van inwoners. We zien dit dan ook, zoals de referendumcommissie al zei, als een referenquête. De redenen áchter de nee-stem zijn verschillend. 

Mensen maken zich soms zorgen over kosten, maar wij spraken ook meerdere mensen die tegen hebben gestemd, omdat de plannen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Of überhaupt tegen referenda zijn.
 
Nu staan we als politiek voor een keuze. Als raad hebben we de opdracht keuzes te maken in het algemeen belang. D66 Amersfoort staat voor een groene, leefbare en bereikbare stad. Nu én in de toekomst. We willen meer woningen, een gezonde leefomgeving én een stad die niet compleet dichtslibt. Sturen op de openbare ruimte is daarvoor noodzakelijk. We moeten naar een nieuwe balans met minder vanzelfsprekende ruimte voor de auto en meer ruimte voor voetganger, fietser en het openbaar vervoer. Het parkeerbeleid helpt ons bij die mobiliteitstransitie. We staan dan ook, nog steeds, voor die stip op de horizon. 

Uitslag referendum

Aan de andere kant hebben we de uitslag van het referendum gezien. Vooral in de noordelijke wijken hebben veel mensen tegen gestemd. Dat kunnen en willen we als politiek niet negeren. Daarom zijn wij mede-indiener van het amendement ‘gehoord’.
 
Ook hebben we veel mensen gesproken met zorgen over de uitwerking. We nemen die waardevolle informatie uiteraard serieus. 
En willen aandacht in verdere uitwerking voor betaalbaarheid, ook voor minima en de zorgen over de winkelcentra. Ook zetten we in op evalueren en leren. De uitrol van dit beleid moet echt samen met de inwoners. Wijk voor wijk. 

Stip op de horizon

Staan voor een leefbare, groene en bereikbare stad betekent voor D66 ook staan voor de stip op de horizon van dit parkeerbeleid. Wij durven kiezen voor een visie in plaats van iedere keer ad hoc maatregelen. Want een stad die zoveel groeit kan niet zonder.