Ook als Amersfoort investeren in het energienetwerk

Vlak voor het zomerreces informeerde het college de raad over het voornemen om niet te investeren in aandelen Stedin in RIB 2023-073. Op initiatief van D66, CU en GL sprak afgelopen dinsdag de commissie Bestuur hierover. Voor D66 is het een noodzakelijke investering in de energietransitie.

Netcongestie

Stedin heeft geld nodig om te kunnen investeren in uitbreiding (ook wel verzwaring) van het energienetwerk. Doordat onze stroomvraag groter wordt is verzwaring van het net nodig. Maar ook het veranderende aanbod van energie maakt verzwaring van het net noodzakelijk. Het aanbod van energie komt in steeds grotere mate vanuit zon en wind. Doordat het niet altijd even hard waait en de zon niet altijd even fel schijnt is komt het aanbod van energie in pieken en dalen. En voor die pieken is verzwaring van het net noodzakelijk. 
Het energienetwerk is niet zwaar of groot genoeg om de pieken aan stroomvraag en -aanbod op te vangen, dat heet netcongestie. Om er voor te zorgen dat huishoudens en organisaties zoveel mogelijk gewoon stroom kunnen blijven verbruiken en leveren is het op dit moment voor bedrijven en organisaties in sommige delen van het land, waaronder ook Amersfoort niet mogelijk om hun stroomaansluiting te verzwaren of een nieuwe aansluiting te krijgen bij verhuizing. Verzwaring van het net is dus noodzakelijk. Daarvoor heeft Stedin geld nodig. 

Netcongestie is niet alleen een probleem voor bedrijven, maar ook voor de overheid. Op dit moment staan ook scholen en ziekenhuizen op de wachtlijst voor een nieuwe aansluiting. Daarnaast loopt ook de bouw van nieuwe woningen vertraging op, want voor de bouw van woningen is ook stroom nodig en als de woning worden opgeleverd hebben zij ook een stroomaansluiting nodig. Ook de energietransitie loopt vertraging op, want zonnevelden en windmolens kunnen niet langer (volledig) worden aangesloten. Verzwaring van het net is dus om meerdere redenen noodzakelijk.

Overheid als aandeelhouder

Om geld te kunnen lenen voor de noodzakelijke investeringen in het net heeft Stedin meer eigen kapitaal nodig. Dat kan worden gerealiseerd door aandelen uit te geven. Stedin mag die aandelen alleen uitgeven aan overheden. De landelijke overheid heeft onlangs 500 miljoen toegezegd. Daarnaast heeft Stedin aan gemeenten en provincies gevraagd om te investeren in aandelen Stedin.  Verschillende gemeenten in het verzorgingsgebied van Stedin zijn al aandeelhouder. Amersfoort niet. Samen met de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland en de gemeente Utrecht is er onderzoek gedaan naar de vraag van Stedin om te investeren. Daarop hebben alle partijen aangegeven te investeren in Stedin, behalve Amersfoort.

In gesprek

In de commissie bestuur is gesproken over de noodzaak te investeren in Stedin. Voor D66 is het een noodzakelijke investering in de energietransitie. We hebben daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid te investeren in een toereikend energienetwerk, zodat we onze ambities op het gebied van de energietransitie, maar ook in de woningbouw waar kunnen maken. 
D66 heeft het college, samen met CU, GL, CDA en PvdD meegegeven om bij de kadernota in 2024 ruimte te vinden voor een investering in Stedin.

Wordt dus vervolgd.