Niets doen is geen optie! Waarom D66 vóór het parkeerbeleid is

Op 22 november 2023 is het referendum over het parkeerbeleid. De vraag is: Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad? Het antwoord van D66 is daarop: ja!

Wat voor stad willen we zijn?

D66 staat voor een leefbaar Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Leefbare wijken met ruimte voor groen, spelen, fietsen en wandelen. Wijken waar geen hittestress is en het water goed weg kan na een harde regenbui. Wijken waar het fijn wonen is. En we willen meer woningen bouwen! De echte vragen die voor ons daarbij centraal staan zijn: hoe gaan we om met onze openbare ruimte en wat voor stad willen we zijn?

Het eerlijke verhaal is: niet álles kan. De openbare ruimte is echter schaars en door de groei van onze stad zal die schaarste alleen maar verder toenemen. We moeten keuzes maken. De auto neemt nu te veel ruimte in in onze wijken. Ruimte die we liever zouden besteden aan ruimte voor voetgangers en fietsers, groen, spelen of ontmoeting. D66 wil graag die verandering in gang zetten. Daarvoor is het nodig dat we kunnen sturen op het gebruik van de openbare ruimte. Het parkeerbeleid is daarbij een belangrijke ‘knop’ om aan te draaien. Om die reden steunen wij het voorstel om in alle wijken vergunning parkeren in te voeren en in de nieuwbouwwijken minder ruimte te geven aan de auto.

Wil je weten wat het voorstel precies inhoud? Lees hier alles over het voorstel: Nieuw Parkeerbeleid | Gemeente Amersfoort of kijk het filmpje!

Beeld: Gemeente Amersfoort

Een nieuwe balans

Natuurlijk snappen we dat voor sommige mensen de auto een belangrijk vervoersmiddel is. Zeker omdat nog niet overal de alternatieven, zoals openbaar vervoer, op orde zijn. De auto verdwijnt wat ons betreft dan ook niet geheel uit het straatbeeld, maar we zoeken wel naar een nieuwe balans. Als D66 vinden we het van belang dat de eerste auto voor een acceptabel tarief nabij je huis kan worden geparkeerd. Voor de tweede en derde auto zijn we wel voorstander van een hoger tarief. Zo betaalt de gebruiker. Op termijn zullen deze auto’s geparkeerd kunnen worden in parkeerhubs. Zo zorgen we voor minder auto’s in het straatbeeld.
Met deze maatregelen stimuleren we mensen om voor andere, meer duurzame, vormen van mobiliteit te kiezen. En misschien niet te kiezen voor die tweede of derde auto. Ondert ussen moet er hard gewerkt worden aan alternatieven. Dat zijn betere fiets- en wandelroutes, maar ook beter en meer openbaar vervoer en meer deelmobiliteit. Dat zijn wat ons betreft randvoorwaarden voor het slagen van deze transitie. Maar laten we beginnen met het draaien aan de knoppen om dit voor elkaar te krijgen! En stem dus vóór het referendum.

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag met ons in gesprek hierover, dan kunt u mailen naar Kirsten Mik; [email protected]