Naast leerplicht ook leerrecht. Een oproep.

Naast leerplicht ook leerrecht. Een oproep aan (passend) onderwijsprofessionals: denk en praat mee op dinsdag 3 oktober. In Amersfoort kunnen we nu al aan de slag met ‘voor ieder kind een plan’.

Ieder kind een plan

In Nederland kennen we al sinds 1900 de leerplichtwet, maar toch zitten meer dan 15.000 kinderen thuis met een vrijstelling van school. Ze krijgen op dit moment geen enkele vorm van onderwijs. Het initiatiefwetsvoorstel ‘Leerrecht’ van Paul van Meenen vraagt om verandering en geeft ouders en kinderen de mogelijkheid tot een leerrecht naast een leerplicht. De wet ligt bij de Raad van State die het met eens zijn met D66 dat zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod moeten krijgen en dat de bestaande kaders hiervoor verruimd moeten worden. Er is sprake van structurele problematiek van de ‘thuiszitters’ en er is toegevoegde waarde in het expliciteren van het recht op onderwijs in nationale wetgeving. Toch zullen er waarschijnlijk nog aanpassingen op het wetsvoorstel moeten komen.

In Amersfoort

Dat het nog even duurt, is voor mij geen reden om dit onderwerp al te agenderen in de gemeenteraad. Ik ben benieuwd in hoeverre de gemeente op de hoogte is van kinderen die vastlopen met de huidige onderwijswetten. Of scholen die te weinig ruimte ervaren ruimte voor het bieden van maatwerk en ouders die gedwongen waren tot het aanvragen van een vrijstelling van de leerplicht. Van mijn gemeente verwacht ik verantwoordelijkheid voor het bieden van onderwijs aan ieder kind. ‘Geen enkel kind zonder plan’, hoorde ik Jeroen Harmijer  vorig jaar zeggen bij de opening van MBO Track. Ieder kind een kans.

Een oproep

Vandaar deze oproep/vragen:

  • Welke Amersfoortse scholen, ouders en/of kinderen lopen aan tegen de grenzen van de leerplichtwet, zitten zonder plan en hebben behoefte aan leerrecht?
  • Wie denken er graag mee in de voorbereidingen en/of praten er graag mee op dinsdagavond 3 oktober? 
  • Hoe maakt Amersfoort al werk van leerrecht en kan gemeente Amersfoort dit werk ondersteunen?

    Neem vooral contact op met Wouter van Schagen